Analyser av småbolag – en policyändring.

Hej alla läsare!

Jag har varit inaktiv på pappret under de senaste månaderna, även om så inte varit fallet på aktiemarknaden. Efter mycket övervägande har jag kommit fram till att jag i fortsättningen endast undantagsvis kommer att kommentera eller analysera företag vilka jag ser som potentiella investeringsobjekt, annat än i undantagsfall.

Anledningarna till detta är flera, men handlar framförallt om att jag inte vill skada mina egna möjligheter att köpa aktier i dessa bolag till förmånliga priser. Övriga argument för en mer sparsam informationspolicy är att det finns en assymetrisk risk och pay-off i många av de bolag jag har köpt aktier i och rekat här på bloggen. Riskerna att bli sittandes under en längre tid i illikvida aktier är jag själv beredd att ta under gynnsamma prisförutsättningar, samtidigt vet jag inte i vilken mån läsare kommer kunna agera rationellt under kraftigt negativa börsscenarion vilka förr eller senare uppkommer.

Då såväl likviditetsaspekten som coattail-aspekten blir avtagande ju större och mer omsatt ett företag är, kommer jag även fortsättningsvis att kunna kommentera större bolag. Jag kan dessutom utlova mer i former av boktips framöver här på bloggen.

Om ni inte redan har gjort det så föreslår jag att ni försöker sätta er in i Posco, vilket gilmour har skrivit om i ett tidigare inlägg. Bolaget är mycket intressant ur såväl kvalitets- som prisperspektiv. För mig är det helt avgörande för mitt investeringsbeslut att Buffett är storägare i bolaget.

Vänligen,

David

10 thoughts on “Analyser av småbolag – en policyändring.

 1. Trist att höra. Dina inlägg har både varit välskrivna och extremt givande <3

 2. Det känns som att du sätter lite för stor tilltro till dig själv om du tror att det du skriver här på bloggen är kursdrivande.

 3. Hahah… och folk klagar på att framgången stigit Justin Bieber åt huvudet

  … och sällan har en policyförändring haft mindre praktiskt betydelse.

  /Näthat

 4. lol. visserligen lite roande med erat näthat men ändå.

  ni förstår inte hans resonemang? är det inte rimligt att anta att hans inlägg i bästa fall har noll positiv verkan på kursen? i sämsta fall kommer en strid ström av anhängare och köper upp en massa aktier i den illikvida aktien och efter några månader inser han att han hade velat exponera sig ännu mer men då kostar det också mer än vad det annars hade gjort. jag tycker det är tråkigt men har inga större svårigheter att förstå den typen av resonemang.

  är väl också orimligt att anta att den typen av inlägg skulle få en enda att vilja sälja, som inte tidigare hade tänkt att sälja, och därför spekulera i att hans inlägg bara ger ökad varians men ett neutralt väntevärde.

 5. Om man har utgångspunkten att David är den ende aktören på marknaden kan man möjligen dra slutsatsen att kursen kommer öka/vara oförändrad efter en analys.

  Jag tycker mest hela inlägget är ganska besynnerligt eftersom han ändå inte skriver några rekar.

  Vidare ska man ha reeeeejäääällllt med pengar för att det ska ta lång tid att tanka sig full, utan större kursdrivning, på 99% av världens alla noterade bolag.

 6. what.. krävs ju ibland inga gigantiska summor för att få problem med att handla i illikvida aktier på svenska börsen.

 7. “Om man har utgångspunkten att David är den ende aktören på marknaden kan man möjligen dra slutsatsen att kursen kommer öka/vara oförändrad efter en analys.”
  Vad menar du? Det som är intressant är ju vad en så kallad rek från David skulle ha för effekt, är självklart fullständigt ointressant vad som händer i övrigt så till vida det inte är en händelse som är betingad av davids analys.

 8. “Vidare ska man ha reeeeejäääällllt med pengar för att det ska ta lång tid att tanka sig full, utan större kursdrivning, på 99% av världens alla noterade bolag.”

  Det är ju i princip den där sista procenten (eller lite mer) som David pratar om. I praktiken kan jag väl hålla med om att inlägget var en smula överflödigt då i princip samma sak finns att läsa under fliken “om oss” sedan ett ganska bra tag tillbaka, samt att jag tror att det har påtalats i tidigare poster också. Men övertydlighet skadar sällan.

  Jag har några positioner som aldrig har nämnts på bloggen, varav jag finner det osannolikt att jag någonsin kommer att skriva om åtminstone en av dem före dess att det bolaget försvinner från börsen, eftersom en eller två extra köpare i praktiken kan förstöra alla möjligheter för mig att öka i aktien. Ganska många aktier som jag/vi har varit och rotat i har varit riktigt illikvida i perioder.

  På senare tid har däremot fokuset omorienterats en smula så att större företag blivit en mycket större del av mitt letande, vilket förhoppningsvis bådar gott för bloggaktiviteten.

 9. Kan komma på ett par anledningar om varför man inte vill publicera analyser however de som framfört ovan “kursdrivande” o följares oförmåga att komma ut känns som minst relevanta… Speciellt det senare, eget ansvar ffs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.