Analysdags – Alfa Laval

Då är det dags för en ny analys. Som ni säkert märkt har Värdeinvesteraren fått ett nytt upplägg, analyserna kommer finnas i sin helhet på en separat sida (se Analys – Alfa Laval), och en översikt presenteras här i bloggen.

Vi har denna gång valt att titta närmare på Alfa Laval, ett verkstadsbolag med huvudkontor i Lund. Verksamhet delas upp i tre områden inom vilka företaget är marknadsledande inom samtliga: värmeöverföring, separering och flödeshantering. Både ledning och styrelse verkar mycket ägarorienterad och har dessutom relativt stora personliga innehav av aktier i företaget. Alfa Laval har också en hög exponering mot tillväxtländer då en stor del av försäljningen går till BRIK-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina). Den totala orderingången sjönk visserligen under 2009, precis som rörelsemarginal (15,4 %) och ROIC (16,7%). Emellertid står sig dessa siffror bra om man ser till genomsnittet över de fem senaste åren (se den fullständiga analysen).

Aktien handlas för tillfället till 110 kr till ett P/E som ligger omkring 17 räknat med 2009 års vinst per aktie. Det nuvarande priset ger en säkerhetsmarginal på omkring 23 % för det riktiga värde (intrinsic value) som vi uppskattat. Denna säkerhetsmarginal tycker vi är i lägsta laget, men till priset 90-100 kr eller lägre kan vi dock rekommendera långsiktiga köp, förutsatt att inte de fundamentala faktorerna ändrar sig.

Läs den fullständiga analysen för en mer grundläggande genomgång av företaget. Mycket nöje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.