Biotech? Aldrig!

Rule No.1: Never lose money. Rule No.2: Never forget rule No.1

– Warren Buffett

Det här är essensen i varför jag aldrig skulle investera i ett bolag som Diamyd. Företag med den formen av katastrofrisk eller odiversifierad motpartsrisk går bort direkt för min del. Att aktier kan fluktuera kraftigt i pris är en sak – det har jag stort tålamod med. Men permanenta värdeförluster är något jag till varje pris vill undvika. Givetvis går det inte alltid att lyckas, till exempel har jag fått nedrevidera värdet som jag tidigare satte på Homemaid. Men alla mina innehav har relativt spridda motpartsrisker och tjänar pengar idag. Givetvis kan branschspecifika händelser eller konjunkturmässiga skeenden sänka deras intjäning, men betydelsen av ett enskilt beslut som ligger utanför företagets kontroll kan svårligen förstöra hela affärsidén för min aktieinnehav. Givetvis finns det tänkbara scenarion där det sker, exempelvis att snus förbjuds i Sverige eller något av dylik karaktär. Men sannolikheten för det går nog inte riktigt att jämföra med risken att en fas-III-studie slår fel…

I synnerhet borde medelsvensson som pensionssparar i aktier till varje pris hålla sig undan ifrån företag utan intjäning eller med starkt beroende av enskilda affärspartners. Någon som jag, som trots allt är okej med den förhöjda risken i att lita på sina egna företagsbedömningar, kan ändå köpa risken att jag har helt fel gällande en aktie, men gemene man tål inte den här typen av förluster. Att då jag, med en mycket högre risktålighet än de flesta, vägrar investera i den här typen av papper medan hårt arbetande Svenssons med mycket lite tid eller ork över att analysera aktier ofta ligger i aktier såsom Fermenta, Countermine eller Morphic är totalt bakvänt.

99% av alla som har pengar på aktiemarknaden bör inte äga enskilda papper och om de trots den uppmaningen envist vill äga aktier direkt istället för via en fond så bör de hålla sig till som allra minst mid cap-bolag och diversifiera över 20 olika objekt till lika delar. Och alla de aktierna ska vara i företag som tjänat pengar minst 9 av de senaste 10 åren. En bra tumregel är dessutom att aldrig någonsin köpa en aktie som vanligtvis ointresserade arbetskamrater rekommenderar för dig. På så vis hade folk med enkelhet undvikit både Fermenta och Morphic och säkerligen en hel del andra sönderhaussade luftslott.

Att folk har förlorat halva sina pensioner på en aktie som Diamyd gör mig nästan illamående. Det är en sak när unga testosteronstinna killar försöker tjäna storkovan i störtlöjliga aktier som Taurus, en helt annan när personer som har stora delar av sitt livs nettointjäning bakom sig blir av med ansenliga delar av detta för att de inte vet att deras “investering” är rent lotteri. Taurusfolket kanske inte fullt ut vet vad de ger sig in på (jag hoppas inte det, för deras egen skull, för då finns det åtminstone utrymme för bot och bättring), men de vet i större utsträckning än många av de som sett sitt aktieinnehav i Diamyd rasa med 85%.

Som en motvikt till både min enormt koncentrerade portfölj och lottsedelspekulerandet i allehanda förhoppningsbolag vill jag uppmana alla läsare att ta 5 minuter av sin tid för att läsa igenom den här alldeles utmärkta artikeln. Hoppas ni tycker att den är lika upplysande som jag tyckte.

Apropå det här med hur småsparare agerar…

Taurus Energy tillhandahåller en ny metod för framställning av etanol ur avfallsprodukter från skogs- och jordbruk. Metoden, som skyddas av 13 internationellt patenterade mikrobiologiska processer, gör det möjligt att producera etanol med hjälp av förnyelsebara råvaror som tidigare inte kunnat utnyttjas. Taurus Energys metod innebär stora miljövinster, samtidigt som framställningskostnaden för etanol minskar drastiskt jämfört med befintliga metoder.

Här är de patent som Taurus Energy innehar:

A recombinant yeast for lignocellulose raw materials
A modified yeast consuming L-arabinose
Metabolic engineering for improved xylose utilisation of Saccharomyces cerevisiae (phosphoketolase)
Traits in recombinant xylose-growing Saccharomyces cerevisiae using genome-wide transcription analysis
Mutated xylose reductase in xylose-fermentation by S.cerevisiae
Ethanol productivities of microbial strains in fermentation of dilute-acid hydrolyzates depend on their furan reduction capacities
Arabinose and xylose-fermenting Saccharomyces cerevisiae strains
Fermentation of Glucose and xylose in cellulosic biomass using genetically modified saccharomyces cerevisiae

Är det någon läsare som förstår innebörden av detta? Är det någon läsare som tror att den generella småspararen förstår detta? Jäst, socker, etanol, cellulosa någonting… Det ekonomiska värdet? Det är den stora frågan.

Tydligen har man precis genomfört tester som visat sig lyckosamma, och det är ju roligt att höra. Alltid trevligt när innovationer visar bärkraftighet. Förhoppningsvis kan de börja tjäna pengar snart också, vilket förstås vore det absolut bästa utslaget. På nyheten att testerna var lyckade steg aktien från strax under 2 kr till 5 kr. Halleluja! Därefter föll den snabbt tillbaka till runt 3 (strax under 100 miljoner i marknadsvärde).

Historien innehåller alla de klassiska ingredienserna: ny världsrevolutionerande teknik (som snart är fulländad), ingen intjäning, och en extremt haussad tradingaktivitet. Jag tror nog att gilmours Budord är tillämpbart. För er som inte minns det: “när forumfolket haussar är det dags att sälja”. Det ska sägas att det inte är fullt så enkelt att använda sig av det som en kontraindikator. På Avanzas företagsforum finns det trots allt några stackars pojkar satta till att haussa varenda aktie. Men när haussen har nått Flashback, då kan vi däremot vara fullständigt säkra på att att Budordet gäller.

Flashbacks värdepappersforum är i allmänhet ett ganska dött tillhåll, men när några lycksökare har luktat sig till guld och gröna skogar så lever det ibland upp. Tråden om Taurus har följdriktigt fått 350 svar på ungefär en månad. Ganska mycket för ett litet small cap-bolag som fortfarande är i teststadiet med en produkt… Det finns bolag av 10-dubbla marknadsvärdet som förmodligen aldrig ens har haft en tråd på forumet. Men så har också företag av den storleken allra oftast en riktig verksamhet, tungt ankrad i verkligheten utan ens en teoretisk möjlighet att skjuta upp bland molnen.

E24 hade ett ganska träffande uppslag om den här typen av aktier och hur det brukar sluta. Den här gången blir det förmodligen annorlunda… KÖP KÖP KÖP!