Att minimera kostnader

Som investerare kommer det resultat du erhåller vara beroende dels av framgången för de investeringar du gör, och dessutom de kostnader, såsom transaktionskostnader, du tvingas betala för att få din exponering. Jag har vid tillfällen snackat med en kompis till en kompis som för något år sedan bestämde sig för att lägga en stor summa pengar i att köpa fysiskt guld. Transaktionskostnaderna han tvingades betala gentemot spotpriset för att erhålla det fysiska guldet var 6% i varje led. Även om han i detta fall har tjänat ordentligt med pengar på sitt bet, har jag flertalet gånger kritiserat honom dels för hans typ av exponering givet den analysen han gjort, och dessutom för det sätt vilket han har handikappat sig själv genom de höga transaktionskostnaderna.

Jag kanske går in på guldexemplet i mer detalj i ett senare inlägg, men tänkte här istället verkligen poängtera vikten av att vid varje givet tillfälle som investerare ha särskilt transaktionskostnader i åtanke. Genom att aktivt reflektera över och försöka minimera transaktionskostnader, kommer du som investerare att förbättra dina förutsättningar erhålla ett bättre resultat över tid. Detta genom att du dels förlorar mindre pengar i direkta transaktionskostnader, och dessutom genom att du underlättar fokusering på en långsiktig investeringshorisont.

För en aktiv investerare med relativt stora summor pengar att förvalta, innebär minimeringen av transaktionskostnader framförallt att i rimlig mån inte möta en alltför stor spread eller ofördelaktigt orderdjup, även om det naturligtvis är viktigt att minimera såväl transaktioner som courtage på de transaktioner som genomförs. För en aktiv investerare med relativt lite pengar att förvalta, är minimerandet av transaktionskostnader mer relaterat till att försöka minimera antalet transaktioner, då orderdjupet oftast inte påverkas så mycket av dig som enskild aktör. En grundregel till en aktiv investerare med relativt lite pengar, kan vara att samla pengar som skall användas för aktieköp i Avanza Zero tills dess att tillräckligt mycket pengar har samlats ihop. Min personliga reflektion är att aktieköp under 20 000 SEK är svårmotiverade med courtage runt femtiolappen, såtillvida att inte tillfället är särskilt speciellt.

För en mer passiv investerare innebär minimering av kostnader och transaktionskostnader alltsomoftast att minimera de onödiga avgifter som betalas för fondförvaltning, samt att hålla sig borta från börsen. En passiv investerare har ingenting på börsen att göra, då den inte kan förvänta sig att uppnå resultat annat än med hjälp av tur. För seriösa passiva investerare är indexfonden Avanza Zero ett helt fantastiskt alternativ, och ifall en passiv investerare verkligen känner starkt för att ha sina pengar i direktägande på börsen, finns det billiga aktiekonton att skapa för att kunna köpa småposter i exempelvis investmentbolag.

Mvh David

Min investeringsbakgrund

En reflektion jag har haft kring inläggen på denna blogg, är att de stundtals tenderar till att begränsa läsekretsen genom att behandla alltför snäva, avancerade och/eller ointressanta ämnen för den normale spararen. Även om detta är en värdeinvesteringsblogg, så är inte värdeinvestering begränsat till den skara människor som tycker att allting vi skrivit här är såväl intressant, glasklart och vettigt. Under de nästkommande veckorna hoppas jag kunna lägga upp fler matnyttiga inlägg som kan komma alla tillgodo, dagens inlägg handlar lite kort om min investeringsbakgrund.

Du, som läsare av denna blogg, är säkert sparare på något sätt. Oavsett om man är 20 år och precis börjat jobba, är, 40 år och med trebarnsfamilj eller 60 år och funderar inför pensionen, så är det väldigt nyttigt att tänka på sitt sparande. I Sverige har vi allmäna pensions- och garantisystem som i praktiken sköter en del av sparandet åt oss, oavsett vi vill, inte vill, eller ens är medvetna om det. De flesta sparare, medvetna eller inte, önskar sig nog att hantera sina pengar på det sätt som ger dem mest glädje över tiden.

Det är därför otroligt viktigt att ha en någorlunda bra idé om vad du önskar att använda dina pengar till. De tre ovanstående exemplena har väldigt olika grundförutsättningar för att bygga upp sitt sparande, och sannolikt även olika tankar kring vad pengarna skall användas till. Ifall du vill ha input från oss om vad som gäller just dig, kan du beskriva din situation i kommentarerna nedan eller via http://www.vardeinvesteraren.nu/forum/ och få input av oss. Investeringsbakgrund, mål samt intresse är det som är särskilt viktigt att veta för att kunna lägga upp ett vettigt sparande – sparandeprinciper förändras inte nämnvärt av mängden pengar du investerar.

Min investeringsbakgrund är att jag som 24 år gammal, sedan några år tillbaka, har lyckats lägga undan en del pengar som jag inte planerar att spendera de närmsta tiotalen år. De pengar jag har fungerar som en säkerhetsmarginal för mig, mitt liv och mina drömmar – när jag får ett infall att göra någonting, är jag finansiellt oberoende av andra för att fullfölja min plan. Redan under mycket ung ålder har just oberoende varit viktigt för mig. Jag jobbade tidigt ihop pengar för att jag, ifall något hemskt inträffade mig eller någon i min närhet, inte då skulle vara beroende av andras allmosor. Ifall jag skulle ramlat och slagit ut framtänderna, vill jag kunna ha ont utan att behöva tänka på hur jag ska ha pengar till att betala räkningen. Detta oberoende förklarar i korta drag det jag värdesätter med mina pengar.

Därutöver, finns det dessutom en intellektuell aspekt av att investera pengar. Jag känner mig stimulerad av att hålla mig uppdaterad om ekonomiska företeelser, speciellt när de berör saker jag bedömmer mig kunna förstå. Detta gör investeringar till ett av mina absolut största intressen. Jag läser gärna årsredovisningar och prospekt, följer ekonomisk media, läser ekonomisk litteratur och försöker att på olika sätt träffa och prata med företagsrepresentanter som kan utöka min förståelse för den ekonomiska världen och plausibla investeringsobjekt. Detta innebär att mitt sätt att investera, kan utformas på ett sätt som passar väldigt få människor. Jag är det Benjamin Graham skulle kalla för en “enterprising investor”, vilket kräver flitigt arbete för att hitta felprissättningar i en marknad där du är långtifrån ensam om att leta efter dessa. För de flesta människor, är detta inte ett realistiskt eller särskilt framgångsrikt sparandealternativ – likt den ovane hästspelaren, tenderar det aktiva sparande som utförs av en ovan sparare att vara väldigt spekulativt till sin natur.

Så ifall du inte har tiden, orken, viljan eller förmågan att vara en aktiv investerare, vad blir då dina alternativ? Som sagt, det beror på din investeringsbakgrund. Grundläggande tips kring hur en passiv investerare kan lägga upp sitt sparande kan du annars få bland annat här http://vardeinvesteraren.nu/vardeinvestering/investmentbolag-som-investering/ . Jag planerar att lägga upp fler lite mindre avancerade inlägg under kategorin “Enkel” samt “Sparande” under veckorna som kommer. Ifall du vill ha något speciellt under diskussion, är du som sagt välkommen att kommentera.

Mvh David