Dags att uppdatera… Balder.

Sitter i detta nu i skolans datasalar och pluggar inför en redovisningstenta som ungefär hälften misslyckas med vid sitt första försök. Lärorikt är det, även om jag är långtifrån säker på hur väl tentan kommer att gå. Noterar att datamössen i skolan är köpta från Deltaco, alltid trevligt att stöta på lite portföljinnehav i verkliga livet!

Läste även igenom presentationen av mig under “om oss”-fliken. Inaktuell på några punkter märkte jag, och insåg därmed att en viss uppdatering krävs.

Jag var tidigare under året på ett investerarmöte där jag fick träffa Erik Sehlin, storägaren och VDn i Balder. Jag hade, som aktieägare i Balder under ett antal år, fått genomleva såväl samgåendet med Din Bostad som en fantastisk prisuppgång på börsen. I samband med att bostäder blev en större del av Balder, sjönk såväl direktavkastning som soliditet. Detta kommenterade Sehlin, och konstaterade att de i närtid hade haft möjligheten att sälja ut en bostadsfastighet på en mindre ort till 3% direktavkastning (?!). Samma fastighet hade de tagit upp på balansräkningen till 4,5% (!!). En fin vinst för Balder med andra ord, men de låga direktavkastningarna hade redan innan jag fick höra dessa siffror fått mig att ifrågasätta mitt fortsatta ägande i Balder.

Balder hade även i samband med denna investerarträff (samma dag, om jag inte missminner mig) tillkännagivit att de precis köpt Berns lokaler. Driften skulle övertas av Stureplansgruppen, men Balder stod nu som ägare till en fastighet med verkligt premiumläge. Sehlin tog även upp att de nyligen varit med och bjudit på en fastighet på Strandvägen, där de till slut (och även Herr Fredrik Lundberg själv) hade varit tvingade att dra sig ur på grund av en alltför låg direktavkastning.

Det finns säkerligen en möjlighet för Balder att genom god fastighetsförvaltning skapa aktieägarvärde till sina ägare i framtiden. Den riktning bolaget hade vid detta lag, tillsammans med en enligt mig rättvis värdering, hade dock fått mig att se mig om för att hitta nya investeringsobjekt. Jag sålde i mitten av Maj för 47,40 respektive 46,80 SEK per aktie. Omräknat till dagens kurs efter den genomförda Fondemissionen blir detta 31,60 samt 31,20 SEK per aktie.

Balder är inget företag jag i dagsläget överväger att investera i. Kombinationen mycket hög skuldsättning, spretigare strategi än vad jag kan förstå samt genomgående låg direktavkastning får mig att se mig om för bättre alternativ. Jag är fortfarande imponerad av Erik Sehlin dock!

Jag hoppas kunna göra en mer genomgående genomgång vid tillfälle!

Väl mött,

David

När ska man sälja ett fantastiskt bolag?

Tid till annan uppkommer tider på börsen där det allmänna prisläget är allt annat än lockande. Tider av extrem felprissättning i form av undervärdering uppkommer från tid till annan, och personligen känner jag mig konfortabel att investera i de lägena – problematiken uppkommer snarare i alla de mellanperioder eller bubbelperioder där jag, eftersom jag är oförmögen att förutspå kurssvängningar i närtid, har svårt att veta vad jag ska göra med mina pengar.

Ett typiskt sådant läge kan uppkomma, när den företagsutveckling man efter idog analys sett som rimlig, väl har inträffats eller till och med överträffats, samtidigt som aktiemarknaden i fråga har svarat på denna företagsutveckling med att kraftigt uppvärdera kursen. Jag tänker gestalta detta med min mest framgångsrika investering hittills – Avanza.

Från Avanzas lägstapunkt för lite mer än ett år sen, har avkastningen varit en bit över 300 procent. Jag var aktiv med att framlägga varför jag tyckte marknaden fundamentalt felvärderade Avanza, och var på den tiden mycket aktiv köpare i bolaget (och hade köpt mer ifall jag hade haft mer pengar, naturligtvis). Såhär tiotalet månader senare, har marknadens syn på aktien förändrats, och värderingen på bolaget har kommit upp sig, en hel del.

Frågan blir då. När ska man sälja ett fantastiskt bolag? För ett fantastiskt bolag tycker jag faktiskt att Avanza är. Även om värderingen har kommit upp sig, har det hänt saker under min innehavsperiod som har gjort mig än mer positiv till företaget Avanzas inneboende intjäningsförmåga, vilket i sig har inneburit en personlig uppvärdering av värdet på Avanza. Denna kryper dock allt närmre det pris kring vilket jag hade varit “reluctant” att öka vidare i mitt innehav (min senaste ökning skedde dock på 183,50 SEK aktien). Fantastiska bolag kan ju ha den fina egenskap att de fortsätter att öka i värde över tid, på grund av fortsatt exploaterande av en utmärkt marknadsposition, och detta är något som man måste ta hänsyn till för att inte göra en alltför förhastad försäljning i ett sådant bolag – i min mening.

Diskussionen om när man ska sälja en aktie, kan ofta ha fel utgångspunkt i min mening. Jag tycker inte att det är rimligt att sätta någon form av “target price” för ett företag, och sedan sälja förutsättningslöst när denna värdering väl har uppkommit. Som jag ser det, handlar det snarare om att sätta upp ett värderingsintervall, där den lägsta delen av intervallet inte överstiger marknadens nuvarande värdering av bolaget, och så länge detta sker, inte sälja. Det finns naturligtvis undantag till detta, och det absolut viktigaste undantaget som jag ser det, är att naturligtvis agera i det fall att man hittar någontign som verkar väsentligt bättre än det man redan har i portföljen, samt att man naturligtvis kontinuerligt skall följa sina portföljbolag (likväl som man undersökar nya möjligheter) för att utvärdera hur ens värdering av bolaget ändras över tiden.

Inlägget ovan kanske kan ses som något ostrukturerat, men jag hoppas att det ska ge någon form av personlig reflektion kring hur jag ser på aktieförsäljningar, och om inte annat kan det säkert stimuluera det egna tänket kring hur man personligen ser på sina försäljningsbeslut.

Väl mött,

David