Vikten av en ordentlig analys

Naturligtvis är det viktigt att ta en ordentligt titt på ett företag innan man köper dess aktier. Genom att granska företaget ordentligt, uppskatta ett konservativt riktigt värde och köpa aktier med en bra säkerhetsmarginal kan man uppnå en bra långsiktig placering. Ju ordentligare analys man har gjort av företaget innan desto mindre blir risken att man känner sig osäker och blir frestad att sälja. Tålamod är sedan nyckeln i spelet då marknaden inte agerar helt rationellt och det kan ta ett tag för marknaden att korrigera aktiekursen mot det riktiga värdet.

Så vilka risker innehåller då en placering av denna typ? Självklart finns risken att man inte lyckats göra en korrekt uppskattning av det riktiga värdet. Därför är det smidigt att uppskatta detta i ett intervall och sedan ta ett genomsnitt eller genom att väga det sämsta, normala och bästa utfallet mot varandra. Med en större säkerhetsmarginal går det dessutom att skydda sig mot risken att man gjort en felaktig bedömning.

En risk som är svårare att skydda sig mot är när marknaden är seg på att uppskatta värdet i aktien. Säg t.ex. att jag köpt en aktie för 100kr med uppskattat riktigt värde till 150kr. Efter ett år kanske kursen fortfarande står och stampar kring 100kr men det riktiga värdet kan ha minskat till 110kr pga fundamentala förändringar. Plötsligt är inte säkerhetsmarginalen kvar på sin gamla nivå och aktien innehåller nu mera risk. Här måste då ett beslut tas, ska aktien säljas eller behållas trots att den numera innehåller en större risk?

På grund av de fundamentala förändringar som sker måste man därför titta till företaget då och då. Samtidigt gäller det att vara långsiktig och inte reagera på svängningar i priset. Tålamod är nyckeln, men gud så mycket lättare det är att vänta med en grundlig ordentlig analys i ryggen.

Genomsnittsvinster vs vinsttrend

När man värderar företag så används företagets tidigare vinster flitigt eftersom dessa i viss mån ger information som hjälper till att uppskatta företagets framtida vinster. Det är just uppskattningen av framtiden som är det svåra med företagsvärdering.

Benjamin Graham tar i boken “Security Analysis” upp olika aspekter av de tidigare vinsterna som bör analyseras. Graham skriver att han tycker att Wall street och instutionerna lägger för mycket vikt på det senaste årets vinst i värderingen av företaget och att detta lätt bidrar till felvärderingar. Han skriver att stor vikt istället bör läggas på företagets genomsnittsvinster över en längre tidperiod för att få med hur företaget lyckas prestera i både bra och dåliga marknadsförhållanden. Dessa tidigare vinster ger självklart bättre information om i vilket intervall som företagets framtida vinster kan uppskattas hamna i om deras tidigare vinster har varit stabila. Dvs. så är framtiden för ett företag med genomsnittsvinsten på 100kr, maxvinst 130kr och minvinst 70kr över de senaste tio åren lättare att uppskatta än ett företag vars genomsnittsvinst legat på 100kr med en maxvinst på 230kr och en minvinst på -20kr.

Han tar även upp fenomenet vinsttrend och tycker även där att marknaden för det mesta lägger för mycket vikt i värderingen på en positiv trend. Här tar han upp tre olika företag: A, B och C som har följande vinster de senaste åren.

Vinst per aktie följande år då år 7 är nu.

Företag 1a 2a 3e 4e 5e 6e 7e (nu) Genomsnitt Trend
A $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $4 Utmärkt
B 7 7 7 7 7 7 7 7 Neutral
C 13 12 11 10 9 8 7 10 Dålig

Som ni ser går trend och genomsnitt här emot varandra, dvs ju bättre trend desto sämre genomsnitt (om företag A,B och C har samma nutida vinst per aktie). Så hur mycket vikt ska man då lägga på de olika sakerna? Graham favoriserar genomsnittsvinsterna även om man definitivt ska ta med trenden i beräkningarna. Det viktiga för analytikern är att göra en kvalitativ undersökning om vad som ligger bakom och hur troligt det är att företaget kan fortsätta leverera de resultat som förväntas av analytikerns värdering. Graham skriver att en positiv trend absolut inte garanterar framtida utveckling eftersom det är mycket som går emot detta i form av företagets storlek, storlek på marknad, konkurrens, regleringar etc.

Undersöker man ett företag med en stark negativ trend måste man återigen göra en kvalitativ analys av företagets situation och undersöka vad som påverkat vinsterna negativt. Självklart kan analytikern inte lägga för stark vikt på genomsnittsvinsten om denna skiljer sig mycket från de senaste åren. Däremot kan man vid något pris uppskatta om det kan vara en investering med positivt förväntat värde och tillräcklig säkerhetsmarginal.

Graham skriver även att högt värderade företag med värderingsfokus på senaste årets vinst och en stark positiv trend innehåller en spekulativ del då värderingen är mer uppbyggd på förväntade resultat än demonstrerade resultat. En investering ska enligt graham försvara sig mot framtiden istället för att bygga på den. För att avsluta detta tänkte jag citera Grahams definition på en investering som lyder:

“An investment operation is one which, upon thorough analysis, promises safety of principal and a satisfactory return. Operations not meeting these requirements are speculative.”

Fonder & hedgefonder vs indexfonder

Eftersom en läsare frågade lite om fondsparande så tänkte jag bidra med mina åsikter rörande ämnet. Självklart är inte allt vitt och svart utan det finns som vanligt undantag. Det hela beror ju ändå på vem/vilka som hanterar fonden och efter vilken filosofi. Generellt sett så har jag dock länge föredragit indexfonder.

När man läser böcker och liknande från värdeinvesterarna Benjamin Graham, Warren Buffett och Peter Lynch så märker man att de inte har mycket kärlek till de flesta instutioner och “proffs”. Mycket av detta beror på höga avgifter och den kortsiktighet som Wall Street och institutionerna agerar efter. En annan sak som bidrar till att de inte är förtjusta i institutionerna är det att de tycker att fonderna har tappat sikten på skillnaden mellan pris och värde. Istället försöker fondförvaltarna tjäna pengar på nästa uppgång och nedgång vilket helt går emot Benjamin Grahams filosofi att man ska försvara sig mot framtiden med hjälp av säkerhetsmarginal och inte spekulera.

Ännu en nackdel med fonderna är att deras kunder oftast är väldigt resultatorienterade och vill ha sina pengar i den senaste hippa fonden med bäst avkastning. Detta ger ledarna för fonden incitament för att ta högre risker eftersom de lockar till sig mer kapital om de har visat en väldigt stark avkastning. För att förstå detta måste man tänka på vad institutionerna tjänar sina pengar på. De flesta fonder tar ut en fast avgift på ca 1-3% vilket gör att de självklart tjänar mer pengar ifall de lyckas locka till sig mer kapital att förvalta (en för stor fond kommer dessutom få svårare att ge bättre avkastning). Dessutom tar de flesta fonder ut en rörlig avgift på t.ex. 20% på alla vinster som överstiger index. Detta ger dem också incitament för att ta mer risker eftersom de tjänar extra mycket pengar varje år de slår index. Ett år är som jag nämnt innan en för kort tid för att ta resultaten på för stort allvar.

Kommer inte ihåg vart jag läste det men det var en investerare som satt nära ett par fondgubbar på någon fotbollsmatch eller dylikt. Han väntade på att det skulle börja diskutera någon analys men det ända de pratade om i timmar var hur de skulle locka till sig mer kapital till sin fond.

Fondbild

Allt är dock inte fondförvaltarnas fel. De är begränsade av vissa saker som storlek på enskilda positioner och den jämförelse som kunderna gör mellan fonder. Att skilja sig för mycket från sina konkurrenter är något som kan göra att man lätt förlorar kunder ifall fonden har ett dåligt år. Kunderna blir helt enkelt mer missnöjda om de har gått sämre för dem jämfört med andra än om de har gått väldigt dåligt för alla.

Jag skulle kunna skriva så mycket till men hänvisar istället till det Peter Lynch har skrivit i “One up on wall street” som jag tycker är väldigt vettigt.

Är man inte intresserad av att förvalta sitt kapital själv rekommenderar värdeivesterarna indexfonder med låga avgifter. Detta ger en bra spridning och ditt kapital blir samtidigt inte uppätet av höga avgifter. Om man dessutom sprider ut sitt sparande i dessa indexfonder genom att månadsspara så eliminerar man ytterligare lite risk genom att inte komma in dyrt vid ett tillfälle. Vill man eliminera ännu mer risk kan man ju köpa ETFer i olika valutor dessutom så slipper man lite av valutarisken.

Rapportdagen

Idag var det stora rapportdagen då Hennes & Mauritz, AstraZeneca och Scania släppte sina bokslut. Alla bolag har jag varit intresserade av under ett tag nu och Hennes & Mauritz som jag för övrigt tycker är börsens finaste bolag kom med en jättefin rapport och aktien steg runt 8procent. Detta blev jag självklart lite besviken på då jag hoppades på en svag rapport så priset skulle sjunka mycket så jag kunde komma in lite senare till ett hyfsat pris. Nu lär jag få vänta några år innan jag får chans att hoppa på Hennes & Mauritz tåget med en bra säkerhetsmarginal. AstraZenecas rapport var ingen höjdare och de planerar att avskeda 10400 anställda. Jag tänkte ta och göra en ordentlig analys av Scania i dagarna så jag postar jag den här sen.

För övrigt så har jag just varit på posten och hämtat Charlie Mungers bok “Poor Charlie’s Almanack: The Wit and Wisdom of Charles T. Munger”. Boken är lite annorlunda från de andra värdeinvesterings böckerna då det är stor text och bilder i färg osv. Roligt med något lite mer lättläst och det ska bli spännande att läsa den.

Tråkigt, Spännande och kanske ett användningsområde för beta ändå

“Rule No.1: Never lose money. Rule No.2: Never forget rule No.1”

Warren Buffet

Följer man dessa visa ord av Warren Buffett bör det gå bra. Lättare sagt än gjort. En start är att slänga alla “Effiient market hypothesis” böcker i soptunnan och läsa något annat kanske.

Att ett företags aktie skulle bli en mer riskabel investering ju mer aktien sjunkit i pris är nämligen något jag ser som helsjukt och knappast verklighetsbeskrivande. Ju mer priset sjunker desto större säkerhetsmarginal får man på inköpet av aktien och desto mindre riskabel blir investeringen i mina ögon.

Om man däremot vill använda volatilitet för att beskriva någon typ av risk i ett företag borde man ta en titt på volatiliteten på företagets historiska vinster. Om ett tråkigt företag på en vuxen marknad har haft en liten volatlitet på sina historiska vinster de senaste tio åren och har hämtat in några/någon procent per år i vinsttillväxt genom sänkta kostnader/ökade marknadsandelar ser det för mig sett ut som företagets risk är väldigt liten generellt. Då är det bara att försöka undvika de andra typer av risker som går att undvika som t.ex. att betala för mycket för detta fina företag.

Däremot i ett tillväxt företag som agerar på en ny marknad som visat en stigande trend i vinster kan det däremot se ut på ett annat sett även om det på pappret ser väldigt bra ut. Ett exempel är Spotify som jag hittade för något år sedan. Sekunden när jag hittade det tänkte att det här är en väldigt bra produkt och de borde kunna tjäna bra med pengar på den. Det som dök upp i huvudet sekunden efter var medlidande för Spotify grabbarna som utvecklat en sådan bra produkt men borde bli snuvade på kakan av iTunes någon månad efter lansering.

Spotify är inte börsnoterat så jag slapp huvudvärken och fick aldrig frestelsen att investera i ett företag som aldrig visat vinst. Det konstiga för mig är att iTunes fortfarande inte kommit med en liknande produkt och bråkat med Spotify? Kanske är det någon typ av patent eller något som ligger bakom, vem vet?

Huvudpoängen är att nya produkter och marknader alltid är lite osäkra pga av att framtiden här är väldigt oförutsägbar. Jag kan rabbla upp ett antal exempel på företag som startat en “boom” men som sedan aldrig fått kassera in på sin innovation.

Ett bättre sätt att investera i den växande marknaden är att hitta ett stabilt fint företag som levererar en produkt/tjänst till den växande marknaden och på det sättet ta del av kakan. Om man gör detta på ett bra sätt så slipper man gissa om vilka bolag inom den nya sektorn som kommer lyckas osv.

Tillbaka i Lund

Hej igen! Tyvärr gick bloggen ner ett tag då jag inte finjusterat till alla tekniska aspekter än. Hur som helst är jag tillbaka i Lund nu efter lovet i Stockholm. Under min stockholmsvistelse han jag kolla igenom massor företag efter att leta upp de som jag tycker är finast som får platsa i portföljen.

Eftersom beskattningen på kapitalförsäkringar är lite konstig för tillfället så tog jag tillfället i akt att rensa upp lite då det var två beslut jag tog förra året som jag inte var helt nöjd med vid närmare granskning och efter att ha läst om alla böcker igen.

Hur som helst så har jag fortfarande kvar Alfa Laval, Fenix Outdoor, Odd Molly, Swedish Match, Activision(NASDAQ) och ett mindre bolag med dålig likviditet som jag inte vill avslöja. Jag är lite orolig över alla dessa förvärv som Alfa Laval gör men kollar man på ledningen och tidigare resultat så har de ändå lyckat integrerat dessa bra. Hur som helst är det lite oroväckande.

Jag sitter för tillfället med en stor del av portföljen i likvida medel och letar frenetiskt i vilket företag som kommer ge bäst avkastning på dessa. Jag är sugen på Hennes & Mauritz men är inte riktig säker på att jag får den säkerhetsmarginal jag vill ha till nuvarande pris (Särskilt när de ska byta VD i år). Insplanet är också ett bolag jag har varit lite småintresserad av men det känns inte som jag kan anta att företagets vinster växer och håller sig stabila då de har varit lite instabila de senaste åren. SHB känns fortfarande relativt billigt och ledningen har ju skött sig bra hittills.

Den kommande veckan kommer jag spendera åt att leta vidare och sedan ta en närmare titt på en del utvalda företag.