Bahnhofs bokslutskommuniké

Idag släppte Bahnhof sin rapport. Den innehöll lite strukturella förändringar och bokföringsgrejer som jag ännu inte hunnit dyka djupt nog i för att helt kunna greppa. Men överlag var det en trevlig rapport som kom in helt i linje med förväntningarna. Det var även intressant att få reda på deras kostnad för nyrekrytering av en kund (275 kr) och det resonemanget innehöll en illa dold passning till Alltele och deras förvärvsstrategi. Något som jag ser som en klart valid poäng och ett helt riktigt strategival, nämligen att inte betala stora premier för förvärvade kundbaser, allra helst i ljuset av den mindre kundlojalitet som det medför.

Mycket riktigt nådde inte utdelningen upp till målet om 50% av årsvinsten, vilket jag ju förutsåg i en tidigare bloggpost. Vad som däremot överraskade var prognostiseringen av resultat för 2011, där ökade marginaler förutspås. Något som går på tvärs med de varningar om priskrig som utfärdades för ett halvår sedan. Uppenbarligen verkar konsolideringen av stadsnätsdelen, som jag tidigare har pratat en del om, ha anlänt tidigare än Bahnhof har räknat med.

Hur portugalsatsningen spelas ut ska bli intressant att följa framöver. Det verkar som att man även fortsättningsvis kan se på Bahnhofs framtid med tillförsikt.