Surt, sa räven

Alltele har länge gnabbats med Bahnhof fram och tillbaka. Bland annat kan man läsa följande, signerat Allteles VD Ola Norberg, i deras årsredovisning för 2010:

Stoppa flykten till ”momsskatteparadis”
Konkurrensen har genom så kallad skatteplanering snedvridits på ett sätt som jag finner oacceptabelt. Vi kan notera att ett flertal aktörer på marknaden uppvisar mycket svaga resultat. Detta har under året lett till ett antal företagsrekonstruktioner, men också konkurser. Några företag har och andra planerar att ”flagga ut” verksamheten till så kallade momsskatteparadis inom EU, främst Madeira, för att därigenom förbättra marginalerna på svenska skattebetalares bekostnad. Vi har svårt att förstå att de publikt ägda, och i de flesta fall bidragsbyggda svenska stadsnäten med
branschorganisationen Svenska stadsnätsföreningen i spetsen, ställer sig bakom denna uppenbara skatteflykt som samtidigt innebär en kraftig snedvridning av konkurrensen inom dessa nät.

Givetvis kan man hålla med i sak om detta. Att företag verksamma på en och samma marknad verkar under olika regelverk är förstås inte optimalt, och att Ola Norberg stressas av de nackdelar hans företag har ifråga om skattetryck är fullt förståeligt. Samtidigt är udden i detta så uppenbart riktad mot Bahnhof, något som gör en fundersam. Borde inte Norberg prata mer om sin egen verksamhet och inte ägna en hel paragraf åt sin indignation kring konkurrenters fullt lagliga agerande? Lobbyverksamheten kan han rikta mot relevanta institutioner.

Samtidigt som det där kan tyckas en smula annorlunda, kan det knappast betecknas som något uppseendeväckande heller. Det kan det däremot att en postare med signaturen Norrberg Ola på DI:s Börssnack går ut och talar inte bara om den egna verksamheten , utan även Bahnhofs. Här och här .

Bland annat skrivs detta:

Till “bebop” vill jag särskilt kommentera att den motsats han pekar på med Bahnhof som exempel på organisk tillväxt under de senaste två åren förvärvat 6 kundbaser, i samtliga fall har AllTele dragit sig ur då Bahnhof budmässigt legat långt över vad vi är beredda att betala. Borlänge, Härjedalen, Finspång och nu senast Gislaved är några förvärv där man betalat upp till 2000 / kund och därvid fått ta dessa. Myten om organisk tillväxt är dock väl odlad av det bolaget och då man är listad på en mindre lista utan större krav på rapporteringens kvalité så kommer man undan med detta.
Tyvärr i det fallet ligger AllTele som noterat på Nasdaq/OMX inte i den “fria informationens” värld

Några bevis för detta finns förstås inte och med tanke på Jon Karlungs återkommande kommentarer om hur höga priser kundstockar har gått för inom branschen historiskt, samt Bahnhofs allmänna skepsis mot förvärv, finner jag det hela inte bara en smula osannolikt. Insinuationen i den sista meningen, att Bahnhof ”kokar böckerna” för att använda en anglicism, är ett rejält slag under bältet. Uttalandet blir extra löjligt av att Alltele bara har funnits på OMX i lite över ett år. För att använda Norbergs retoriska grepp kan man ju undra hur de skötte sin rappportering och informationsgivning innan noteringen på en riktig lista. Eller vänta lite, det behöver jag nog inte undra .

(SIX) Stockholmsbörsens disciplinnämnd har funnit att AllTele vid tre tillfällen har brutit mot börsens regelverk för emittenter avseende informationsgivning till aktiemarknaden.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I ärendet har aktualiserats frågor rörande AllTeles informationsgivning dels beträffande en prognos, dels beträffande en så kallad Change of Control-klausul, dels slutligen i fråga om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Baserat på en samlad bedömning av omständigheterna ålägger disciplinnämnden AllTele ett vite om fyra årsavgifter, motsvarande 768.000 kronor.

För att använda Ola Norbergs egna ord: surt, sa räven.

På tal om något helt annat, signaturen Stefan undrade vad jag tycker om Bahnhofs nya satsning på mobilt bredband. Till att börja med är det steg som jag har väntat på att man ska ta ända sedan man förvärvade Sting och som jag faktiskt har trott att man skulle lansera tidigare än så, just eftersom väldigt många konkurrenter redan har gjort den breddningen. Det är högst tveksamt om det kommer att hjälpa marginalerna i någon särskild utsträckning, men jag tror att det är en allt viktigare del i tjänsteutbudet som Bahnhof kanske inte hade haft råd att fortsättningsvis vara utan.

I takt med att mobila tjänster blir ett allt mer seriöst alternativ till fasta uppkopplingar, och i vissa fall till och med ett substitut, tycker jag att att det är en vettig diversifiering. Förutom de grunda tankarna har jag inte så mycket att säga om saken. Jag tvivlar att det kommer att göra någon stor skillnad för verksamheten inom en snar framtid, men vem vet hur det ser ut några år framåt.

Webcast med Anna Mossberg, Bahnhof

Här kan ni se en webcast med en presentation av Bahnhof av nya VD:n Anna Mossberg. En väldigt grundläggande överblick, förstås, och inte mycket nytt under solen egentligen, men vi får även höra lite om det något svårfattliga förvärvet av Sting Telecom. Jag tycker också det är väldigt trevligt att man till skillnad från i Allteles presentation pratar om EBIT istället för EBITDA och betonar lönsamhet nu. Vilken strategi som i slutändan är mest lyckosam står förstås skrivet i stjärnorna. Den avgörande skillnaden ligger istället i vilken av dem som man kan räkna hem idag. Lyckas Alltele med sin lite mer riskabla strategi, så kudos till dem. Det behöver inte ta ifrån Bahnhof någonting och jag tror mig veta bättre vad jag äger när jag har Bahnhofaktier.

Vi låter analytiker, börsjournalister och ambitiösa företagsledare räkna med marginallyft och andra ytterst osäkra faktorer och nöjer oss istället med hur verkligheten av idag är beskaffad. Eller för att låna några visa ord som jag sprang över på ett engelskspråkigt forum:

My best risk control is the “Sleep at night index”, it’s quite effective.