Om confirmation bias

Jag har länge varit av åsikten att confirmation bias är den normale investerarens mest påtagliga fiende. Tänk efter, hur agerar småsparare? Vilka beteenden uppvisar de?

Nuförtiden finns det alldeles utmärkta sätt att på ett icke-vetenskapligt sätt studera detta, sätt som förr i tiden inte fanns i samma utsträckning. Internet har gjort det möjligt för oss att få feedback och information kring våra idéer snabbt och lätt. Det finns ett gammalt klassiskt talesätt som säger att när taxichauffören pratar aktier så är det dags att sälja. Jag skulle vilja revidera det talesättet till “när forumfolket haussar är det dags att sälja”. Det är helt enkelt en fantastisk kontraindikator. Trenden är genomgående: de företagen som lovar stort, får mest uppmärksamhet av småspararna och de företagen som lovar runt är oftast de som håller tunt. Faktum är att det vore en ganska bra idé att starta en fond som gick lång de aktier som det på Avanzas forum talades minst om. Jag är väldigt säker på att en sådan fond över tid hade överavkastat gentemot marknaden.

Varför tror jag nu detta? Jo, sambanden är ganska enkla. Man brukar säga att ju fler som följer en aktie, desto sannolikare är det att att den värderas effektivt. Vilket stämmer väldigt bra den största delen av tiden, för bolag på de stora listorna. Men det stämmer inte särskilt väl för mindre bolag, där andelen “smart money” är mindre och som inte följs av lika många, om ens några, analytiker. Mindre bolag som följs av många tenderar istället att följas av många småsparare. Och de flesta småsparare agerar på ett fullt mänskligt och väldigt förutsägbart sätt.

De skaffar sig en åsikt om någonting som snabbt blir väldigt stark. Åsikten skaffar de ofta genom en förutfattad mening, exempelvis att ren energi är framtiden. Låt oss följa småspararens resonemang vidare.

Ren energi är framtiden och det tycker alla politiker också, så det kan vi tjäna pengar på. Låt oss satsa på ett bolag som sysslar med vindkraft. Det låter bra. Vindkraft är ju trots allt rent, det förstör inga älvar och det lämnar inget farligt avfall. Fantastiskt. Men… vi vill ju kunna tjäna ordentligt med pengar också… Låt oss satsa på ett vindkraftbolag som inte är som alla andra, utan ett med en revolutionerande ny teknik som helt säkert kommer att bli en framtida succé. Allt pekar ju på det, alla nyheter som kommer är positiva och indikerar att allt går bra. Detta kommer att förändra världen! Det stora avtalet är bara runt hörnet, vänta lite till bara. Snart kommer det.

Tills illusionen abrupt upphör (exemplet känns måhända igen). Vad har nu detta med confirmation bias att göra? Allt! Se hur resonemanget går. Först och främst har vi en tes, i det här fallet “ren energi är framtiden”. Det är dels en väldigt diffus tes och dels varken prövar vi den eller argumenterar för den. Vad är det som får oss att tro det? Vad innebär det? Sedan gör vi ett logiskt hopp från att ren energi är framtiden till att anta att det innebär att vindkraftverk är framtiden eftersom det är en form av ren energi. Det är ett ganska vanligt logiskt fel, men det finns ju faktiskt andra former av ren energi, så det är inte alls rätt att anta att vindkraft är en del av framtiden endast baserat på att det är ren energi.

(A är B |= B är A, Vindkraftverk är ren energi |= ren energi är vindkraftverk)

Därefter gör vi antagandet att vi måste ta på oss hög risk för att få hög avkastning (ett gammalt hederligt bolag med en riktig verksamhet duger inte, det ska vara något med en helt extrem uppsida för att vara värt vår möda). Att debunka den myten orkar jag inte göra här och nu, det är ett ämne för en helt annan post, eller helst en helt annan blogg. Låt oss nöja oss med att lite torrt konstatera att det är helt uppåt väggarna, för alla som benchmarkar mot någonting annat än trisslotter. Saker och ting fortlöper med att vi tolkar precis allting som händer positivt. Det är här forumen (och taxichaffisarna)  kommer in i bilden. Det är här det ylas “KÖP KÖP KÖP!”, “HÄRLIGT MED LITE POSITIVA NYHETER!” och “HOPPA PÅ TÅGET INNAN DET LÄMNAR PERRONGEN!” på diverse forum som är mer eller mindre ämnade för detta.

Det här händelseförloppet följer i mångt och mycket boom/bust-cykeln i George Soros theory of reflexivity och vi kan förstås dra paralleller till både finanskrisen med bostadsbubblorna och it-bubblan, som uppvisar precis samma mönster fast i megaformat.

Jag är fullkomligt övertygad om att det om det inte vore för confirmation bias så skulle de allra, allra flesta testosteronstinna unga män med långt högre riskvillighet än IQ köpa in sig i indexfonder eller lägga pengarna på sparkonton istället för på sina älsklingsluftslott. Kortfattat agerar den här typen av agenter oinformerat, okritiskt och ologiskt. Vi tjänar på att göra motsatsen. Ha alltid confirmation bias i bakhuvudet när du analyserar bolag eller försöker tolka den senaste bolagsspecifika nyheten. Skilj på vad du vill ska hända och vad som faktiskt kommuniceras eller antyds. Ställ kritiska frågor. Visualisera det sämsta möjliga scenariot och försök bedöma sannolikheten för att det ska inträffa. Karl Popper menade att forskarens främsta uppgift är att söka motbevis till sina hypoteser. Nu är det mesta vi sysslar som investerare inte falsifierbart, men vi kan åtminstone söka motargument i så stor utsträckning det överhuvudtaget går.

Eller för att citera Charlie Munger när han talar om problemlösning: “Invert, always invert”.

Sveriges män väldigt spekulativa?

Hej, jag är fortfarande ganska sjuk så jag och Hugo har inte kunnat sätta oss med en analys än men vi hoppas att vi ska hinna göra analysen av Alfa Laval nästa vecka efter att jag tillfrisknat och Hugo blivit klar med sina två tentor.

Män vs Kvinnor

Hur som helst hittade jag en gammal artikel om aktiesparandet i Sverige på bloggen 40procent20år. Det är skrämmande för mig att se männens fem favoritinnehav då detta är bolag som jag inte gillar alls. De aktier som utgör männens fem favorit innehav är Switchcore, SAS, Morphic, Mobyson och Pricer. De flesta av dessa har inte ens gjort vinst senare åren och både Pricer och SAS som har gjort det är väldigt instabila. Priserna dessa aktier handlas till är bedrövliga och spekulationsfaktorn är väldigt stor.

Kvinnornas fem favoritaktier ser betydligt bättre ut i form av Cardo, Billerud, SEB, SHB, H&M. Även om jag inte är jättepositivt inställd till alla dessa så ser det fortfarande ut som julafton i jämförelse med männens aktier. Hennes & Mauritz och Svenska Handelsbanken är riktigt fina bolag, de andra har jag inte jättebra koll på men det är i alla fall mindre spekulativa än männens favoritaktier.

Jag kan även tänka mig att kvinnorna är mindre insatta och sitter på sina aktier en längre tid vilket inte är något som skadar med t.ex. Hennes & Mauritz som de förmodligen har en bra förståelse för och är ett utomordentligt företag. Männens favoritinnehav ger mig en föreställning om att det byts fram och tillbaka mellan Dagens Industris nya tips för dagen.

Man borde dvs köpa en billig indexfond eller låta kvinnan i hushållet styra sparandet om man inte är insatt! Det är säkert bättre avkastning på trisslotter än männens favoritaktier i längden, fast man ska inte underskatta människans natur var det gäller spekulation…