Arbitrage av olika slag

En bok som kan rekommenderas är The Dhandho Investor av Mohnish Pabrai. Det var ett tag sedan jag läste boken, men i samband med någonting som nämndes under paneldiskussionen på Skagens nyårskonferens påmindes jag om ett av bokens underliggande budskap.

Det som sades, var ett svar på frågan varför Skagen trodde att de kunde erhålla högre avkastning än börsen i övrigt. Svaret som gavs var att institutionella investerare i genomsnitt håller sina aktier i fem månader, medan Skagen i genomsnitt håller dem i 4 år. Tack vara ett  längre tidsperspektiv, så ska Skagen kunna ha ett mer långsiktigt perspektiv på bolag och dess underliggande intjäning, och behöver inte bry sig om snabba och oförutsägbara nycker i marknaden.

I min värld är detta en beskrivning av ett solklart tidsarbitrage, och sammanfattar på ett bra sätt delar av min egen investeringsfilosofi. Det spelar ingen roll för mig om marknaden ogillar ett företag eller en kategori av företag. Det som spelar roll är företagets långsiktiga inneboende intjäningsförmåga, alltså dess förmåga att generera cash till sina ägare.

Ett tidsarbitrage kan ha olika karaktär. I den nämnda boken The Dhandho Investor tar Mohnish Pabrai upp exemplet om fördelen av att vara den enda/första barberaren/frisören i en stad. Under den tid vilken ingen annan marknadsaktör hunnit etablera sig, har denna barberare/frisör ett tidsarbitrage som möjliggör högre vinster än vad som vore möjligt på en mer mogen marknad. Tidsarbitrage, liksom andra arbitrage, tenderar att stängas över tid. Detta innebär att de tenderar till att bli mindre och mindre värda över tiden. När aktiemarknaden i stort har ett mer långsiktigt perspektiv på börsen kommer det bli svårare för långsiktiga värdeinvesterare att överavkasta, men fram tills dess att marknaderna blir verkligt effektiva innehar samma investerare en fördel genom sitt längre val av tidshorisont. Huruvida jag, Skagen eller Gilmour lyckas överavkasta får framtiden utvisa.
Mvh David