Homemaids VD avgår

ÅSa Keller Wannem, som varit VD för Homemaid i 9 år, avgår och kommer istället att arbeta som operativ styrelseledamot, vad det nu specifikt innebär. Troligen något mindre väldefinierat område som har att göra med expansion och förvärv.

Att en VD som byggt upp företaget i princip från grunden avgår är förstås en tråkig nyhet i sig, men i stort ett skeende som tyvärr är oundvikligt. Väldigt få stannar ens så länge som 9 år. Det som oroar mig är inte det, utan snarare vad som sägs apropå rekryteringen av en ersättare.

Har ni någon vd-kandidat på gång?
”Nej, Vi har ingen kandidat klar, men rekryteringen har inletts och vi använder oss av ett rekryteringsbolag.”


Vad vi på bloggen tycker om externrekrytering (se här, här och här) är antagligen känt vid det här laget och användande av rekryteringsbolag är också något som jag ställer mig starkt skeptisk till. Utöver att det kostar dyra pengar känns nyttan tveksam, om det inte är så att man absolut inte kan rektrytera internt, vilket jag ställer mig tveksam till att det någonsin bör vara fallet.

Kort om Bahnhofs VD-byte

En liten chocknyhet – nämligen att Anna Mossberg med omedelbar verkan lämnar VD-posten på Bahnhof – kom i förrgår och det finns väl egentligen inte speciellt mycket insiktsfullt som jag har att säga om saken. Några korta saker dock;

Negativt – Förutom det givna problemet i att man har tagit ett så grovt felbeslut, så genererar det förstås en del merkostnader. Uppenbarligen var inte Mossbergs ledarskapsstil eller approach till företagande stöpt i rätt form för att passa Bahnhof, något som förstås borde ha upptäckts i rekryteringsprocessen.

Positivt – Dels tycker jag det visar på självinsikt att så snabbt ompröva ett beslut som visat sig felaktigt. I ett sämre lett företag hade det kunnat ta år innan ett sådant misstag rättats till. Men det mest positiva i det hela är att man verkar ha tagit till sig vari problematiken med att rekrytera utifrån ligger och således gjort en 180-gradersvändning när man tillsatt efterträdaren Klas Westholm, som arbetat inom företaget i snart 6 år.

De mest beundransvärda företagen både i Sverige och i världen, jobbar extremt hårt med internrekrytering, och det tycker jag att man ska ta intryck av. Till viss del eftersom det leder till en garanterat djup kulturkännedom hos ledning, dels eftersom karriärsklättrandets negativa effekter på organisationen hålls till ett minimum och inte minst eftersom det, helt krasst, generellt är billigare. Dessutom är det en bättre morot för de anställda inom organisationen ifall inte yttre rekryteringar hela tiden sätts över dem i beslutskedjan och håller kvar lojal personal längre ner i hierarkin.