Superinvestors of Graham-and-Doddsville

superinvestors of Graham-and-Doddsville

Ifall ni inte har läst artikeln “Superinvestors of Graham-and-Doddsville” skriven av Warren Buffett än så tycker jag ni ska göra det. Buffet kritiserar Efficient-market hypothesis synsätt på bland annat risk och tar upp ett antal investerare från Graham/Dodd skolan med glänsande resultat. Även om personerna han tar upp i artikeln har gått åt olika håll och utvecklat sin investeringsfilosofi efter Graham och Dodds lära så är det fortfarande skillnaden mellan pris och värde som ligger som grund för dessa. Jag tycker att artikeln är väldigt intressant och rekommenderar den verkligen, något jag tycker är tråkigt är hur svårt det är att hitta fakta om Rick Guerin på internet så om ni sitter inne på något får ni gärna tipsa!