Small cap-handeln avstannad

Claes Hemberg skriver:

Handeln i småbolag har fallit 75 procent från toppen för 4 år sedan. Då gjorde privatpersoner omkring 7 000 aktieäaffer per dag i småbolag. Senaste tiden har nivån varit bara 2 000 affärer per dag. Totalt talar vi om 100-talet bolag som idagsläget har 20 aktieaffärer per dag i snitt. Men många är helt utan handel under flera veckors tid.

Alla vi som kontinuerligt följer olika mindre bolag har väl märkt av den här utvecklingen, framförallt i år. Medan Hemberg väljer att fokusera på problemen, det vill säga risken för att småsparare ska fastna i aktier och tvingas sälja till underpris, väljer jag jag att istället se möjligheterna. Just detta innebär att långsiktiga ägare som inte har ett behov av att kunna sälja sina innehav när som helst har en otrolig fördel. Ifall vi har rädda och motiverade säljare på andra sidan är det bara bättre. Med de väldigt höga direktavkastningar som man kan få på många kvalitativa småbolag, som också visar tillväxt, är det verkligen läge att leta igenom listorna en extra gång efter underprissatta bolag. Jag tar i alla fall ett extra ryck före jul. Illikvida aktier är absolut inget att vara rädd för om man inte har ett kort tidsperspektiv. Och har man ett kort tidsperspektiv har man inte på marknaden att göra.

I never attempt to make money on the stock market. I buy on the assumption that they could close the market the next day and not reopen it for five years.

– Warren Buffett