It’s not supposed to be easy. Anyone who finds it easy is stupid.

Citatet ovan är från Charles Munger. En riktig hjälte.

Mycket nytt på fronten för min del. Skriver masteruppsats och har fått jobb. Sugen på att testa ett nio till fem-jobb någorlunda frånskilt från mitt investeringsintresse och se hur jag funkar där. Det kan bli allt mellan några månader och ett yrkesliv, men det får framtiden utvisa.

På investeringsfronten har det hänt en hel del för mig det här året. Jag var och är inte helt nöjd med min performance förra året i termer av ansträning, och är ödmjuk inför det faktum att man måste spendera oerhört mycket tid och disciplin för att ha någon som helst form av edge på marknaden. Kunskap om hur man tillämpar sund investeringsfilosofi är inte i sig sjävlt är tillräckligt ifall man inte lägger timmarna för att verkligen söka de möjligheter som finns på marknaden. På samma sätt är inte idoga timmar lagda på marknaden tillräckligt för den överhängande majoritet som inte förstår sig på sund investeringsfilosofi. Det var med visst intresse jag noterade att flera av mina bloggrannar köpte på sig Avanza i samma veva som jag sålde alla mina aktier, och det är med visst intresse jag följer flera bloggrannars stora ekonomiska samröre med H&M. Analysen jag identifierar i båda fall tycks gå att sammanfatta “direktavkastningen är hög, mina utdelningar kommer ge mig mycket pengar tillbaka framöver med en fortsatt tillväxttakt som ens är i närheten av den historiska”. Att investera på dessa premisser är HELT BEROENDE av att man, efter noggrann analys, kan förstå och förutsäga en framtida utveckling för dessa två företag som svarar mot högt ställda förväntningar. Detta är enklare sagt än gjort, och även om jag är positivt inställd till de båda företagens tillväxtpotential, tycker jag inte att något av bolagen är verkligt billigt för tillfället.

Jag vill med detta inlägg mest lägga fram en reservation. Värdeinvestering är ingenting för speciellt många. Den absoluta majoriteten av sparintresserade privatpersoner kommer inte att ha en edge mot marknaden, fastän de lägger timmar på sitt intresse. Det finns stora problem med en analys som primärt kollar på vinsttillväxt och direktavkastning. Det går att tjäna pengar på rena kvant-strategier, men rent forskningsmässigt torde då parametrarna P/B, ROE och P/E vara de mest intressanta att titta på.

Så det var ett litet snabbt inlägg från mig. Jag är inte död och jag hoppas skriva mer här framöver. Faktum är att jag gjort en hel del portföljändringar och har ett nytt största innehav som jag är taggad att skriva om när jag väl köpt klart.

Vänligen, David