Vikten av att kunna göra rätt förutsägelser

Jag har under de senaste tio åren varit väldigt intresserad av ekonomi. Under dessa år har jag läst en otrolig mängd böcker, och försökt att på något sätt få förståelse för vad sund investeringsstrategi är. Det jag upplevde som trivialt, som naiv och understimulerad tonåring, har jag på senare tid insett är fyllt av betydligt mer nyanser än vad jag någonsin kunnat ana, och därför har min investeringsstrategi, lyckligtvis, över tiden utvecklats till något som idag förhoppningsvis faktiskt är något som kan slå index.

Det finns ett par lärdomar jag har tagit med mig, men en av de viktigaste lärdomarna jag har fått med mig är denna:

Ifall du inte kan göra en underbyggd och bra förutsägelse för hur ett företags inneboende intjäningsförmåga kommer att utvecklas över tiden, är det bäst att helt enkelt låta bli att försöka investera i företaget.

Det jag menar med detta, är att det för mig egen del enbart finns en liten del av de företag som är noterade, för vilka jag faktiskt kan ha en tillräckligt bra förståelse för. En sådan förståelse är en grundförutsättning för att jag sedan ska kunna göra en relevant analys om vad företaget är om fem år, och det är i sig en grundförutsättning för att jag ska kunna investera intelligent baserat på vad företagets inneboende och realistiska intjäningsförmåga kommer att vara.

Jag kan inte göra sådana förutsägelser med Boliden, SE-Banken, Trelleborg eller Transatlantic. Jag kan däremot göra sådana förutsägelser, med vad jag bedömer vara god träffsäkerhet, på Avanza, Swedish Match och Handelsbanken. För att veta att jag inte överbetalar för något, är det av största vikt att man rör sig i den genren av företag man faktiskt förstår, och det är i sig väldigt viktigt att inse att värdeinvestering inte är något man kan ägna bara en timme i veckan på. Värdeinvestering tar tid, och jag rekomenderar det endast för de som verkligen brinner för det.

Med vänliga hälsningar

David