Homemaids VD avgår

ÅSa Keller Wannem, som varit VD för Homemaid i 9 år, avgår och kommer istället att arbeta som operativ styrelseledamot, vad det nu specifikt innebär. Troligen något mindre väldefinierat område som har att göra med expansion och förvärv.

Att en VD som byggt upp företaget i princip från grunden avgår är förstås en tråkig nyhet i sig, men i stort ett skeende som tyvärr är oundvikligt. Väldigt få stannar ens så länge som 9 år. Det som oroar mig är inte det, utan snarare vad som sägs apropå rekryteringen av en ersättare.

Har ni någon vd-kandidat på gång?
”Nej, Vi har ingen kandidat klar, men rekryteringen har inletts och vi använder oss av ett rekryteringsbolag.”


Vad vi på bloggen tycker om externrekrytering (se här, här och här) är antagligen känt vid det här laget och användande av rekryteringsbolag är också något som jag ställer mig starkt skeptisk till. Utöver att det kostar dyra pengar känns nyttan tveksam, om det inte är så att man absolut inte kan rektrytera internt, vilket jag ställer mig tveksam till att det någonsin bör vara fallet.

Mitt nyaste innehav – Homemaid

Hallå igen,

Tänkte skriva några rader om mitt färskaste innehav, Homemaid Hemservice. Som man kanske kan lista ut av namnet så sysslar de främst med städhjälp till privatpersoner. Man har vuxit omsättningsmässigt med strax över 20% organiskt de senaste åren, och från 35 miljoner i omsättning 2003 till 110 miljoner 2009, vilket inkluderar en del förvärv. Marginalen har förbättrats väsentligt från 2009, då man verkar ha uppnått kritisk massa. Från att knappt ha varit lönsamma men stadigt ökat omsättningen år för år. Mitt under brinnande lågkonjunktur lyckades man lyfta sig från 0,9% i nettomarginal 2008 till 5,5% 2009, vilket säger en del om hur starkt efterfrågan växer på den underliggande marknaden. I år ser marginalen ut att hamna runt 10%, exkluderat avyttringar. På rullande årsvinst handlas Homemaid i nuläget till p/e 7, men detta innefattar en realisationsvinst om 1 miljon från första halvåret 2010 för avyttrad verksamhet.

Kassaflödet ser även det bra ut efter flera investeringstunga år och man har 21 miljoner i likvida medel. Visserligen har man en goodwillpost på 19 miljoner, men med styrkan i intjäningen känns inte den speciellt betungande. Soliditeten ligger på fina 54%.

Man har en stark huvudägare i Betjänten Holding AB – med nästan en tredjedel av utstående aktier i sin ägo och över hälften av rösterna – som samägs av styrelseledamöterna i Homemaid. VD:n Åsa Keller har varit på sin post sedan 2002 och handplockades av ordförande Mats Claesson till posten.

Nu har jag gett er en kort redogörelse för vad jag ser som några av de viktigaste punkterna i min värdering av företaget (det finns mer, men jag är ingen romanförfattare). Vad är då problemen med det här företaget? Vilka invändningar kan vi tänkas ha? Det som först dyker upp i huvudet är förstås den politiska risken. Större delen av Homemaids verksamhet lever på nåder av RUT-avdraget och historiskt har avskaffandet av det varit det största hotet mot Homemaids verksamhet. Så tror jag inte längre är fallet. Faktum är att i dagsläget är en klar majoritet av de politiska partierna uttalat för RUT. Utöver borgerligheten är både Miljöpartiet och Sverigedemokraterna positiva. Dessutom har det riktats en hel del intern kritik mot ledningen i Socialdemokraterna just på grund av beslutet att gå till val med avskaffandet av RUT som krav. Som det ser ut nu är det politiskt omöjligt för (S) att gå till val på det även i nästa val. Opinionen är mycket starkt positiv till reformen och den anses allmänt väldigt lyckad. Mitt tips är att reformen ter sig som allt mer permanent. Så permanent en skattelättnad nu kan bli i Sverige.

Och om nu katastrofscenariot inträffar och RUT verkligen skulle avskaffas, så är det faktiskt så att Homemaid i dagsläget är väldigt gott kapitaliserat. Och faktum är att städhjälp till privatpersoner (hushållsnära tjänster) inte är deras enda verksamhetsområde. De har även kontorsservice (städning på företag och offentliga arbetsplatser) och hemtjänst som tillsammans motsvarar 16% av omsättningen. Dessutom ser jag det inte som rimligt att anta att all nu vit städhjälp omedelbart övergår till svart ifall RUT avskaffas i framtiden. För de kunder som prenumererar på städservicen finns det alldeles säkert en inte helt negligerbar inlåsningseffekt.

Bortsett från detta då? Vad är de bolagsspecifika problemen? Först och främst är det marginalerna. Långsiktigt är de inte hållbara i en arbetskraftsintensiv bransch som Homemaid verkar i. Men även om vi antar att marginalerna är hälften av de nuvarande långsiktigt så ser det ändå inte alls speciellt dumt ut. Ett p/e på 15 normaliserat kanske vi i så fall kan uppskatta det till (vilket jag tror är duktigt konservativt) och med historisk tillväxt som är väldigt bra så är inte ens det nödvändigtvis så illa. Jag tror att vi har en fin margin of safety som madrass här.

Homemaid har uppskattat att den vita marknaden utgör 4% av totalmarknaden. Rimligheten i det kan kanske ifrågasättas, men alla kan nog vara överens om att den svarta marknaden är rätt mycket större än den vita, och allteftersom RUT får bättre och bättre fäste så bör man kunna göra större och större andelar vita. Där har Homemaid tillsammans med den enda större konkurrenten Hemfrid ett gyllene slagläge.