Aktiespararnas funktion på bolagsstämmor

Av någon konstig anledning är jag medlem i Aktiespararna. Det är inte för att faktiskt finner någon nytta med deras tjänster, även om medlemstidningen ibland är halvtrevlig läsning. Jag kan tänka mig att en del av deras medlemstjänster är mycket uppskattade, om inte annat för att de gör möjlighet att nätverka över gratis kaffe och kaka någon gång i månaden. Dessutom ger ju organisationen arbetstillfällen för folk som aldrig lyckades nå toppen i de politiska ungdomsförbunden och säkra inkomst på så vis. Skämt åsido, det är inte det som detta inlägg ska handla om.

På de få bolagsstämmar som jag har varit på har Aktiespararna alltid haft en representant som framfört ett antal åsikter i olika frågor. Oftast handlar dessa mest om formalia kring rapporteringen eller frågor om ersättning till ledning och styrelse. Optioner och aktieåterköp är två käpphästar för organisationen. Det är bra att det finns någon som belyser dessa frågor. Ibland verkar representanterna ganska okunniga om företagets verksamhet, men det har jag förståelse för. Bevakarna gör det, antar jag, i stor utsträckning på frivillig basis utan ersättning. Dessutom är de inte bara satta på ett enda bolag utan ett flertal. Under årsmötesperioden på våren springer de ofta mellan flera olika stämmor per dag.

Vad jag däremot inte förstår är varför organisationen inte aktivt för en offentlig databas över vilka synpunkter som man har framfört och hur ledningen har reagerat på de olika förslagen, samt gör uppföljning på detta över tid. Ska Aktiespararnas aktivism löna sig måste man etablera ett tryck mot befattningshavarna i börsbolagen i så stor utsträckning det överhuvudtaget bara går. Många årsmöten bevistas endast av insiders och Aktiespararna och kanske några få mindre aktieägare. Detta är naturligt då närvaro för mindre ägare oftast inte kan motiveras ekonomiskt. Det kan innebära en längre resa och dessutom sker många årsmöten mitt på blanka dagen, då de flesta människor har ett jobb att gå till.

Om synpunkterna stannar inom väggarna för platsen för stämman och inte kommer ut till allmänheten eller åtminstone finns i sökbar form för dem som det är angelägen information, så fyller inte Aktiespararnas bevakning sin funktion. Inte sällan kommer inte ens stämmoprotokollen marknaden till del. Här kan Aktiespararna verkligen göra en skillnad, om så bara den är informationsåtergivning. Dessutom skulle det kunna ge ett tillgängligt facit på förslagens effekt. Både Aktiespararnas funktion som organisation och ledningarnas mottaglighet för synpunkter skulle kunna synas i sömmarna på ett bättre sätt.

Aktiespararna borde helt enkelt börja fokusera mindre på myspysigt samkväm och mer på seriös public service om de vill vara fortsatt relevanta.