Utdelningar och återköp

Hur företaget använder de pengar de har arbetat in är väldigt viktigt värdemässigt för en akiteägare. För detta krävs en bra ledning och styrelse som gör allt för att försöka maximera aktieägarnas värde.

De pengar som blivit över bör tillsättas där de gör bäst nytta. Allt är väldigt logiskt som vanligt och det gäller helt enkelt att de stoppar pengarna där varje enskild krona växer mest. Kan företaget återinvestera sina slantar i företaget till en bra avkastning på investerat kapital så bör de göra de så länge inte aktien säljs såpass undervärderat att det är mer värt att köpa tillbaka sina egna aktier.

Kan de inte återinvesteras i företaget under dessa krav på avkasting bör de användas till att köpa upp aktier ifall dessa säljs till ett pris som är lägre än företagets riktiga värde. Problemet här är att de flesta VDs tycker att sitt företag är undervärderat så här måste även styrelsen göra sitt. Om de varken kan återinvesteras i företaget eller användas till att köpa upp egna aktier bör de delas ut till aktieägarna.

Tyvärr har det blivit något mode att göra automatiserade utdelningar och återköp av aktier och det känns inte riktigt som ledning och styrelse lägger tillräckligt mycket tid på att analysera vart pengarna faktiskt gör mest nytta för aktieägarna.