Företagets ledning

Det finaste man kan hitta är självklart en väldigt ägarorienterad styrelse och ledningsgrupp. Stort aktieägande bland dessa med låg/rimlig lön i ersättning och helst utan något typ av optionsprogram som extraersättning får oss att bli riktigt lyckliga. Även erfarenhet och att styrelsen/ledningsgruppen jobbat ett längre tag på företaget under dess framgångsrika tid är självklart ett väldigt stort plus också.

Vi försöker hålla oss borta ifrån företag där ledningen försöker plundra bolaget med stora rullande optionsprogram “I syfte att skapa långsiktigt tänk från ledningen”. Det finns väldigt många läskiga exempel på detta. Det är tyvärr ganska vanligt med optionsprogam i dagens samhälle så ibland får man nog acceptera det så länge dem inte är väldigt dyra.

En faktor som kan indikera att företaget är välskött, undervärderat och i bra form är att kolla på insider köpen. Om Folk inom företaget köpt stora poster med aktier så kan detta vara ett gott tecken. Om de säljer behöver de inte betyda att det inte är så eftersom folk kan behöva kapital till annat eller vill sprida ut sina risker osv. Säljer många insiders stora poster kanske det är något att lägga vikt på dock.