Företagets vinster och ROIC

I denna del brukar vi gå igenom massa gamla årsrapporter och studera företagets tidigare vinster och avkastning på investerat kapital. Det vi tycker är viktigt att titta på här är hur stabilt företaget har tjänat sina pengar och hur det har hanterat tidigare lågkonjukturer och svackor. Det är lättare att göra en konservativ skattning av företagets framtida vinsttillväxt om företaget har visat stabila vinster i både låg och högkonjukturer.

Vi kollar självklart igenom vinsterna ordentligt och exkluderar engångsinkomster och kostnader som t.ex. avknoppning, uppköp och speciella investeringar mm. Det gäller att vara noga med att kolla att företaget inte rapporterar vissa saker som “engångskostnader” hela tiden dock. Vissa företag rapporterar saker som inte har där att göra och då finns risken att de fortsätter komma.

Här är återigen branch, konkurrenter och företagets “moat” viktig då de kan vara faktorer som ger stabila/instabila vinster i möjlig framtid.

Företagets avkastning på investerat kapital (ROIC) är ett otroligt viktigt element eftersom det är det som beskriver hur värdet kommer växa. Det ultimata företaget vore ett sådant som kunde tillsätta oändligt med kapital till en otroligt hög ROIC. De flesta företag är dock tvärt om och använder stora summor kapital till dålig ROIC. Dessa är oftast inte värda att äga alls. Ett företag som däremot har haft en fin ROIC över en längre tid och kanske till och med har en växande ROIC tycker vi absolut man ska titta på. Sen gäller det att få köpa dessa till ett billigt/rimligt pris.

Den formel som vi tycker beskriver ROIC bäst är:

ROIC = owner earnings / invested capital

owner earnings = Operating profit + depreciation + amortization
– tax – cost of stock options – (pensionfund return rates over 6.5%)
– additional cost to keep unit volume and company floating (uppskatta här vilket inte alltid är så lätt)

/

invested capital = Total assets – cash and short term investments and non-interest bearing liabilites +
past accounting charges that reduced invested capital