Företagets tillväxt

Tillväxt är något som de flesta ser som enbart positivt. Detta är inte riktigt sant. Om själva tillväxten sker till dålig avkastning på det investerade kapitalet (ROIC) så är det inte positivt. Kanske är det då bättre att låta företaget stå stilla och samla in sina pengar till en bra avkastning av kapital och dela ut/göra återköp av aktier för det som blir över.

Om företaget däremot kan växa med en fin ROIC och fortsätta göra det i framtiden så ser det väldigt bra ut för det verkliga värdet och mycket värde kommer att tillföras aktieägarna så länge ledningen sköter sig.