Kompetenscirkel

Vi tror att det är viktigt att hålla sig till de företag man kan förstå eftersom riskerna blir mindre att man gör missbedömningar. Det är även lättare att göra en bra bedömning av företagets konkurrenskraft och andra faktorer som spelar stor roll. Vi har tyvärr inte så bred kunskapscirkel än men försöker läsa så mycket som möjligt för att utvidga denna.