Företaget och bransch

Det vi brukar börja att titta på är vad företaget sysslar med och hur skuldsatta de är. Hur länge har företaget funnits och har de alltid hållit sig till samma sak eller har de spårat ut på någon konstig resa under senaste åren? Om företaget gör mycket förvärv är detta oftast ett dåligt tecken om företaget inte är utomordentliga på detta då de flesta förvärven är värdeförstörande för det företaget som gör förvärvet.

Sysslar företaget med återköp av aktier regelbundet eller vid vissa enskilda tillfällen? Återköp av aktier skapar ju endast värde åt aktieägaren då aktierna köps till ett billigare pris än vad företagets riktiga värde är. Köper ett ekonomiskt starkt företag upp aktier i en lågkonjuktur känns det som ett mycket bra tecken då företaget oftast är undervärderat av marknaden. Görs återköpen oftast efter ett par år av högkonjuktur (när bolagen som oftast har pengar över i kassan) så kan det skapa negativt värde för aktieägarna då aktien kan vara övervärderad. Detta vill vi alltid kolla noggrannare och se till vilket pris aktierna återköptes till och fråga oss själva om vi skulle köpa till detta pris.

Hur ser företagets marginaler ut? Hur ser deras marginaler ut i jämförelse mot konkurrenternas? Har företaget ett starkt varumärke eller någon annan typ av fördel jämfört mot deras konkurrenter (s.k “Moat”)? Allt detta är viktiga frågor som vi brukar kolla närmare på. Vill man hitta mer information om detta kan man göra allt möjligt från att ringa runt till att kolla marknadsandelar osv.

Vad det gäller branschen så föredrar vi tråkiga branscher som inte har så stor tillväxt. Dessa företag slipper nämligen oftast att konkurrera med massa nya smarta människor som ska in och bråka i “tillväxtsektorer”. Dessutom är det lättare att göra en smalare uppskattning av företag i tråkiga branscher då dessa är mer förutsägbara än tillväxtbranscher. Har företaget en riktigt stark ställning i sin bransch är detta också ett jätteplus såklart!