Bud på Dell

Nu offentligt. Det kom in lågt precis som väntat, men kanske ännu lägre än vad många hade trott. Vi får se om det kan bli ett auktionsscenario av det här. Den stora stötestenen för ett konkurrerande bud är att de inte har med Michael Dell (som visserligen inte får rösta sina aktier eftersom han själv är intressent). Jag tycker inte att det är någon tvekan om att även vid ett bud på $15 kommer en köpare att kunna tjäna grova pengar med dagens kreditvillkor. Frågan är om det är ett oöverstigligt hinder att inte ha med sig ledningen på ett bud.

En annan sak som bör oroa Michael Dell-gruppen och styrelsen är stämningar från aktieägare – något som kan komma att höja budet något även utan att det blir auktion. Jag har inte bestämt mig för vad jag ska göra än här, men sannolikheten är stor att jag sitter och väntar ut skeendet då jag inte har någon annanstans att lägga likvider omedelbart och jag tror att det är fullt möjligt att budet saltas något. Oavsett vilket kommer företaget nog att stjälas ut från börsen. För oss som köpte nära botten är det kanske inte lika farligt som för övriga aktieägare, men likväl stinker detta en smula. Det är verkligen inte svårt att argumentera för att ett skäligt pris bör vara mycket högre än $13.65.

Om oförutsägbarhet och prognostisering

Like an addiction to anything, when the craving for certainty is met, there is a sensation of reward. At low levels, for example, when predicting where your foot will land as you walk, the reward is often unnoticeable (except when your foot doesn’t land the way you predicted, which equates with uncertainty). The pleasure of prediction is more acute when you listen to music based on repeating patterns. The ability to predict, and then obtain data that meets those predictions, generates an overall toward response. It’s part of the reason that games such as solitaire, Sudoku, and crossword puzzles are enjoyable. They give you a little rush from creating more certainty in the world, in a safe way. Entire industries are devoted to resolving larger uncertainties: from shop-front palm readers, to the mythical “black boxes” that can supposedly predict stock trends and make investors millions. Some parts of accounting and consulting make their money by helping executives experience a perception of increasing certainty, through strategic planning and “forecasting”. While the financial markets of 2008 showed once again that the future is inherently uncertain, the one thing that’s certain is that people will always pay lots of money at least to feel less uncertain. That’s because uncertainty feels, to the brain, like a threat to your life.


– David Rock, Your Brain at Work