Mitt nyaste innehav – Dell

Jag har tyvärr skjutit upp och skjutit upp att skriva ett längre inlägg om mitt senaste köp och idag small det visst till. Kanske slår förtroendet hos mina läsare i botten på grund av detta – det finns egentligen ingen rimlig anledning till att jag skulle ha hållit inne med mitt köp av Dell med hänsyn till likviditeten i aktien eller något annat. Istället för att skriva ihop en lång analys av bolaget som egentligen har varit min tanke blir nu avslöjandet av mitt köp ett antiklimax av stora mått. Under förra året köpte jag Dell-aktier i spannet $8,90-$9,91 för ungefär 10% av portföljen.

Hursomhelst tycker jag att även dagens pris är förhållandevis lågt även för en ägare som inte får hävstång på kassaflödet med hjälp av skuldsättning och har därför starka funderingar på att öka ytterligare i aktien. Ryktet verkar ha påtagligt stor chans att vara sant med två olika källor och faktumet att Michael Dell har en stor förmögenhet även utanför Dell, vilket gör att behovet av yttre krediter inte bör vara för stort. Således bör det, givet att ryktet är sant, vara en prisfråga ifall det hela är genomförbart eller ej.

Kortfattat bestod min analys vid köpet av bolaget i en övertygelse om att EUC (End-User Computing, det vill säga försäljningen av datorer) inte var värdelös, trots att markanden prisade in det. Även om man skulle börja sälja datorer till breakeven eller mindre förlust ger det här området företaget en float som har långt ifrån nollvärde. Den mer okända ESS-delen (Enterprises, Services and Solutions) som kan beskrivas som något av ett hopförvärvat mini-IBM var däremot på egen hand en hel del mer än företagets dåvarande marknadsvärde – vilket gav mig ett intrinsic value-estimat på runt $20. Dell befinner sig i något av en perfekt storm där alla kunder drar in på IT-omkostnader samtidigt som Windows 8 hittills långt ifrån har rosat marknaden. Jag ser det fortfarande som mycket mer troligt än inte att dessa faktorer förbättras för Dell. Och även om Windows 8 i slutändan floppar och Microsoft blir det nya Kodak är Dells EUC teknikagnostiskt i så måtto att de kan bygga datorer, hybrider och tablets med andra plattformar och ändå tjäna en del pengar. Så länge Apple inte tar över världen totalt då.

Men vi ska komma ihåg att en mycket stor del av Dells värde nu inte kommer ifrån PC-tillverkningen och detta är nyckeln till caset. I ESS har vi förmodat mer förutsägbara intäktsströmmar med en målmarknad som över tid bör växa oerhört starkt. Det är möjligt att Dell inte får så stor del av kakan, det är trots allt tufft att konkurrera med IBM, Oracle, Microsoft, HP och grabbarna, men även utan tillväxt som ens är i närheten av den som de förvärvade delarna av den här verksamheten uppvisade före uppköpen gör detta Dell till en billig aktie, så länge de inte absurt och oförklarligt råkar ut för en efterfrågekollaps på en marknad där de har vuxit även organiskt under senare år.

Morningstar har ett väldigt bra dokument med nyckeltal och annat för den intresserade. Ta en extra titt på FCF och utvecklingen av aktiestocken över tid.

Årssammanfattning 2012 David

Nytt år, nya möjligheter. Portföljen avkastade 26,8% gentemot SIXPRX 16,7%. I början av året såg det bra ut tills Bahnhof levererade en katastrofrapport. Såväl en stark återhämtning av Bahnhof som bra avkastning av mitt nya portföljinnehav gjorde att mitt resultat fortsatte att vara över index över hela året. Under året sålde jag mina aktier i Avanza till kurser väsentligt över dagens. Ungefär samtidigt som jag sålde rapporterade andra investerare i bloggosfären om att de precis köpt aktien, mycket till följd av de höga utdelningen. I mina ögon är har många ett orimligt fokus på just direktavkastningen. Aktieinvestering är inte lätt, och att minska ned analysen till en eller väldig få kvantifierbara variabler ser jag inte som vägen att gå. Jag gillar Avanza som företag, men min syn på deras intjäning under de närmsta åren är relativt negativ. Kortvarianten av varför är att jag ser det som osannolikt att den tidigare kreditexpansionen för svenska hushåll kan fortsätta, samtidigt som jag inte tror att huspriserna kan fortsätta uppåt på det sätt som de gjort tidigare. Det blir svårt för svenska hushåll att fortsätta sätta in lika mycket pengar på sina aktiekonton när ekonomin i övrigt går på sparlåga, och jag tror att Avanzas kundinflöden har varit “dopade” av låga räntor och kraftigt stigande huspriser (samtidigt som allt färre amorterar, och istället sparar i aktier och/eller konsumerar sina pengar).

Viktigare än själva resultatet är att jag under året har lärt mig mycket. Gilmour och jag har fortsatt att diskutera och haft ett gediget intellektuellt utbyte. Vi håller inte alltid med varandra, men samtalet är givande. Utöver dessa samtal har jag läst väldigt mycket böcker. Favoriten för året har varit Surely You’re Joking, Mr Feynman?, vilken har gett mig mycket glädje och intellektuell behållning jag kan använda för min investeringsfilosofi.

Jag betraktar resultatet av ett enskilt år som mindre intressant, men är naturligtvis nöjd med att jag de senaste fyra åren har slagit index. In i år 2013 känner jag mig mer nöjd med min portfölj än vad jag gjorde i inledningen av 2012, vilket gör att jag ser med spänning på det år som kommer. Det är dock ännu inte riktigt nära att jag meddelar mitt hemliga innehav, då flera i min umgängeskrets fortfarande ligger på köpsidan.

God fortsättning!

Sammanfattning 2012

Ytterligare ett år läggs till handlingarna, denna gång med ett ett något sämre resultat. Min portfölj avkastade 8,1% jämfört med 16,7% för SIXPRX. 2012 var första året sedan jag började investera som jag underavkastade jämfört med index. Min CAGR sedan 2008 är 17,6% jämfört med 5,68% för SIXPRX. Mäter vi från 2009, då jag flyttade över mitt investerande från större delen fondsparande till ren aktieinvestering, är den annualiserade avkastningen 28% jämfört med 18,3% för SIXPRX. Jag räknar inte med att kunna avkasta så högt i framtiden i absoluta termer och inte heller med att kunna slå index med 10-12%.

Årets avkastning får betecknas som undermålig, både jämfört med index och jämfört med mina egna mål. Anledningarna till detta är flera. Den största är att jag inte omviktade portföljen aggressivt nog under sommaren 2011 – därav har följt 1,5 års underavkastning. Den näst största bidragande faktorn är att jag under året har hittat och agerat på ganska få investeringar och att stockholmsbörsen framförallt känns ganska oattraktivt värderad och har så gjort ända sedan rallyt hösten 2011. Detta har lett till att jag under året, trots att det inte framkommit på bloggen i någon större utsträckning, har börjat titta allt mer utomlands. Jag har rotat en del i danska småföretag, tittat lite på kontinenten, köpt aktier i ett stort amerikanskt företag och tittat avundsjukt dreglande på japanska netnets, som jag inte har lyckats hitta något rimligt sätt att investera i från Sverige.

Trots årets resultat i rena siffror känner jag under 2012 utvecklade mitt tänkande och min process mer än något tidigare år. Jag har omvärderat en del saker. Kanske blivit mer kvantitativ – ett slags insikt att jag aldrig kommer att bli lika smart som Buffett men kanske kan göra något som mer liknar Schloss eller Graham. Bahnhofs resa under året har gjort avtryck i hur jag ser på oväntade händelser. Men även om jag förmodligen inte kommer att ta positioner i GEICO- eller Amexstorlek hoppas jag att jag inte kommer att vara rädd för att fyra av ganska rejält när lägena kommer. Jag och David har nyligen diskuterat optionsvärdet på likvider och värdet av att om man är fullinvesterad åtminstone ha en del av det kapitalet i mer likvida aktier. Allt för att i högre utsträckning kunna dra nytta av nedställ på marknaden. Det är tankegångar som jag har tagit intryck av. Trots allt är det nog inte i klimat som 2012 och 2010 som värdeinvesterare lägger grunden för sin överavkastning.

Det har skett några få förändringar i min portfölj under 2012 och inga jag känner mig redo att redogöra för utom en. Det är som tidigare nämnt en amerikansk aktie, en global large cap som har haft en miserabel utveckling på börsen under de senaste åren. Det är väsensskilt från i princip alla mina tidigare investeringar och signalerar väl någon form av utveckling av mitt tänkande i sig. Det kommer snart en post om företaget, men jag ska hålla er på halster lite till och det vore kul att höra några gissningar från läsarna om vad denna aktie kan tänkas vara för någon. Jag vågar nog inte ge många fler ledtrådar, för då skulle aktien kanske bli för lätt att ringa in. Men en sak till kan jag säga: ett och annat ögonbryn kommer nog att höjas.