Min avkastning

Jag har väl aldrig sagt särskilt mycket om min avkastning här på bloggen, men håller nu på att försöka lära mig Excel lite bättre och därför var det logiskt att räkna ut min annualiserade avkastning. Några problem och brister bör beaktas:

– I runda slängar 5% av portföljen är inte inkluderad. Denna del av portföljen har under de senaste två åren gett ungefär -10% i absolut avkastning. Innan dess ingen effekt.

– Avkastningen är beräknad utifrån Avanzas portföljrapport. Av allt att döma stämmer den i allt väsentligt och verkar ha gjort korrekta justeringar för insättningar och uttag. Det hade varit ett hästjobb för mig att i efterhand plita in alla insättningar och uttag, så denna brist får jag stå ut med.

– 2012 är beräknat som om det vore en enhet, det vill säga ett helår, vilket förstås gör CAGR felaktig. Men eftersom jag har underavkastat kraftigt i år känns det lite orimligt att inte ha med det, samtidigt som jag var för lat för att bryta ned i dagar för att göra det mer rättvisande.

– 2008 har startdatum 2008-06-13 för min portfölj och ungefär hälften av portföljen var passivt förvaltad under året. Under 2009 var uppskattningsvis 25% av portföljen passivt förvaltad, men den delen avvecklades efter ungefär halva året.

– I absoluta tal har det kanske inte gått riktigt så bra som detta skulle indikera. Portföljen var förhållandevis liten relativt mitt totala kapital fram till 2010.

– Alla likvider som legat på Avanza är inkluderade i avkastningen och jag har haft ganska mycket likvider under större delen av perioden. Ingen hävstång har använts annat än under mycket korta perioder i väntan på överföringar.

-Jag har orealiserade reavinster motsvarande ungefär 5% av portföljvärdet. SIXPRX är å andra sidan före skatt, medan resterande del av mitt resultat är efter skatt.

Ber om ursäkt för den osnygga presentationen. Hoppas att den är förståelig ändå. Kan inte heller garantera att jag knappat in alla siffror korrekt.

CAGR

För en bättre bild av hur jag rent praktiskt har uppnått den här avkastningen, se mina årskrönikor.

Som ni säkert vet har det släppts ett gäng rapporter i dagarna. Jag har inte riktigt haft tid/ork att gräva djupt in i dem än, men hoppas kunna återkomma med lite kommentarer på det som är värt att kommentera i början på nästa vecka.

Nicklas Storåkers har köpt i Nordnet

Alternativ rubrik: när fan blir gammal blir han religiös. Länkar här och här. Även om det inte, hittills, är några massiva summor för den gode Storåkers är det ändå synnerligen intressant. Vad lockar hos Nordnet? Kvantitativt sett värderas de förstås lägre än Avanza. Man bör ha i åtanke att det inte är vilken gammal börs-vd som helst som har köpt aktier. Storåkers handplockades till HQ/Avanza av Hagströmer för att han utmärkte sig som investeringsanalytiker på Custos, så det finns nog en god chans att nordnetköpen är välmotiverade värderingsmässigt.

I Nicklas Storåkers fall hette chefen Christer Gardell och var vd på investmentbolaget Custos, första jobbet efter Handels.

“Han tyckte att det var viktigare vad man gör än vem man är och han var väldigt duktig på att ge unga
medarbetare förtroende. En kanonchef”, säger Nicklas Storåkers om den högprofilerade riskkapitalisten.

Sven Hagströmer hette ordföranden i Custos och det var han som frågade Nicklas Storåkers om han ville bli
vd för hq.se, som efter förvärv blev Avanza.
En kontakt med Christer Gardell bekräftade att han hade tänkt rätt.

“Jag frågade Christer Gardell vilken medarbetare han minst gärna ville bli av med och han sa Nicklas. Då kan
du räkna med att han lämnar in sin avskedsansökan i morgon, sa jag”, säger Sven Hagströmer som i dag är
ordförande i Avanza.

Avanzaförsäljning

I och med att jag för aktiva samtal med en hel del människor som önskar att jag ska dela mina investeringstankar med dem, kommunicerar jag varken köp eller försäljningar innan jag känner att dessa personer har haft möjligheten att agera på det jag har att säga. För runt 45 dagar sen sålde jag alla mina Avanza-aktier, och nämner av ovan nämnda hänsyn detta först nu.

Vad är det som förändrats i min bedömning av Avanza? Egentligen inte mycket. I grund och botten är jag fortfarande mycket positivt inställd till Avanzas långsiktiga förmåga att generera mer sparkapital och kunder på den svenska sparmarknaden. Ett hel drös av framförallt demografiska omständigheter gör dock att det de närmsta åren kan bli tufft att leva upp till intjäning som försvarar dagens aktiekurs. Vissa av mina farhågor nämns i dagens rapport (Avanzas rapporter ämnar jag att fortsätta läsa på obestämd framtid).

Ifall vi börjar med att titta på nettoinflödena, är min bild att rekordinflöden av kapital som Avanza har haft de senaste åren varit starkt influerade av låga räntor, en boomande bostadsmarknad och en minskande amorteringsvilja bland bolånetagare. Alla dessa faktorer är orimliga i ett längre perspektiv, samtidigt som den senaste tidernas räntesänkning gör att Avanza får svårt att upprätthålla förra årets lönsamhet. På ett sparkapital som i genomsnitt kan antas vara lägre såväl nästa år som i år, jämfört med föregående år, blir det svårt för Avanza att tjäna mer än runt 10 SEK per aktie. Fantastiskt högkvalitativ intjäning i form av rena kassaflöden förvisso, men Avanza är inte billigt till runt 190 SEK aktien.

En slutlig influens för min försäljning var att Storåkers sålde hela sitt Avanzainnehav. Detta gjorde det för mig uppenbart att han antingen önskade att lämna styrelsen, eller att han inte såg värderingen som attraktiv, eller både och. Att Storåkers nu har kommunicerat att han ämnar att lämna styrelsen gör i mina ögon att oersättlig kompetens har frånskiljts bolaget. Det är väldigt sällan jag lägger stor vikt vid enskilda medarbetare för företagen jag investerar i, men i Storåkers fall betraktade jag inte hans roll som oviktig i styrelsen. Som Mr. Avanza själv agerade han en “fail safe” vilken nu blir lidande.

Jag  hoppas att jag får tillfälle till att investera igen i Avanza. På dessa nivåer är det, allt annat lika, inte aktuellt.

Universal Telecom har nu sin hemvist i Luxemburg

Från och med 1 april – då den nya högre momssatsen började gälla på Madeira – agerar nu internetoperatören Universal Telecom (som helägs av Allteles storägare Mark Hauschild) ifrån Luxemburg. Bahnhof valde som bekant det billiga alternativet att flytta till Azorerna, men om/när momssatsen höjs även där, så har vi en fingervisning om vart nästa flytt kan bära hän. Momssatsen i Luxemburg ligger på 15%.

Universal Telecom friades 2008 från att betala den dubbla moms som Skatteverket påfört dem efter att bolaget 2001 överfört sin privatkundstock till Madeira.

Vad är värdeinvestering?

Detta kommer att vara ett inlägg som förklarar värdeinvestering som koncept och vad en värdeinvesterare gör. Regelbundna läsare av bloggen behöver inte göra sig besvär, men någon som undrar om ämnet och inte är bekant med termerna kanske kan få utbyte av denna korta introduktion.

Först och främst: en aktie är en andel i ett företag. Den representerar reella tillgångar och är inte bara en siffra på en skärm. Över tid korrelerar din avkastning och aktiepriset till hundra procent med hur företaget ifråga går, men i korta tidsperioder är denna korrelation ofta svag eller till med icke-existerande.

Värdeinvestering kan kort beskrivas som en process i vilken investeraren gör skillnad på investeringsobjektens (vanligtvis, men inte alltid, aktier) pris och dess inneboende värde. Dess inneboende värde definieras som allt kassaflöde som man från och med dagen för investeringen kommer att erhålla som ägare, diskonterat tillbaka till dagens datum. Eller enklare uttryckt: alla pengar som investeraren kan ta ur verksamheten och använda till något annat, justerat för att pengar i handen idag är värda mer än pengar i handen imorgon eller om 5 år.

Eftersom denna definition handlar om framtiden är den med nödvändighet till viss del godtycklig. Det går inte att peka på ett på kronan precist inneboende värde av en aktie. Däremot tror en värdeinvesterare att det i vissa fall, men inte alla, går att hitta investeringar vars värde kraftigt avviker från dess pris. Priset sätts av marknaden och marknaden har inte alltid rätt, menar vi. Med hjälp av analys och en längre investeringshorisont än större delen av marknaden tror vi oss ibland kunna identifiera billiga aktier. Som en följd av detta föredrar vi att börsen sjunker. Ju lägre pris en aktie har – ju billigare den är – desto högre är den förväntade avkastingen när vi köper den. Detta kan inte betonas nog så mycket: vi föredrar att aktier sjunker i pris, inte att de stiger i pris.

För att ha både hängslen och livrem vill vi alltid ha en så kallad säkerhetsmarginal (eller margin of safety) när vi köper en aktie. Det innebär att vi inte är villiga att betala säg 98% av vårt uppskattade värde på en aktie. Det är för nära det i viss mån godtyckliga värde som vi tycker tillgången har. Men om aktien handlades till endast 50% av det uppskattade inneboende värdet hade vi nästan garanterat köpt den.

Värdeinvesterare sitter inte med ögat på aktiekurser under hela dagarna. Vi daytradar inte och vi spekulerar inte på att rapporter ska komma in bättre eller sämre än folk förväntar sig eller på att ett företag har någon positiv nyhet på gång. Horisonten är mycket längre än så. Den räknas i år och inte i dagar eller veckor. Vår investeringsprocess har alltså absolut ingenting gemensamt med Wall Street-höjdaren ifrån filmerna, som sitter med med en telefonlur i vardera öra och skriker ut köporder samtidigt som aktiekurserna rullar på en monitor framför honom i en infernalisk takt.

Vi försöker inte heller under några som helst omständigheter förutsäga prisrörelser i aktier, vare sig genom “analys” av grafer eller med någon annan metod. Detta är alltså tvärtemot i princip alla experter och analytiker som uttalar sig i media. Prisrörelser över korta tidshorisonter bekommer oss inte och är inte relevanta för vårt jobb som investerare. Att en aktie stiger eller sjunker i pris behöver inte nödvändigtvis vara en reflektion av hur företagets underliggande verksamhet går. Det kan vara det, men det behöver inte vara så. Det viktiga är att pris inte är vår värdemätare, utan att värde är det. Utgångspunkten vid ett köp är alltid att man ska kunna äga tillgången för evigt och på så sätt få en bra avkastning, inte att sätta sin tillit till att det vid ett senare tillfälle ska kunna gå att avyttra innehavet till ett högre pris.

Snabba klipp är alltså inte något som har att göra med värdeinvestering. Om en aktie rusar i pris direkt efter vi har köpt den och når det inneboende värde som vi har uppskattat för den är vi inte främmande för att sälja, men vi försöker inte köpa och sälja aktier för att tjäna några få snabba procent inom en tidsrymd av dagar. En sådan strategi är dels svår och ger dessutom höga kostnader i form av courtage. Förra året köpte jag fem aktier på hela året och sålde två. Och det var ett ovanligt aktivt år. Om marknaden inte sjunker under 2012 förväntar jag mig att jag kommer göra ännu färre affärer i år.

Värdeinvestering är alltså en långsam, analytisk disciplin där det mesta av arbetet sker inne i huvudet på investeraren. Det handlar inte om att vara reaktionssnabb eller modig och iskall eller någon annan schablonbild av investerare som lever kvar från forna börsbubblor. Snarare handlar det om att försöka vara rationell, logisk, grundlig och – kanske framförallt – tålmodig.

För fördjupning rekommenderar jag er att börja med att ta en titt på mina boktips för nybörjare. För eventuella ekonomer som läser inlägget vill jag rekommendera The Superinvestors of Graham-and-Doddsville.

Malmbergs extrautdelning

David ifrågasatte vid släppet av bokslutskommunikén den snålt tilltagna utdelningen i Malmbergs. Detta har man nu åtgärdat genom att föreslå en extrautdelning, vilket tar den totala utdelningen till 5 kronor per aktie (direktavkastningen på 8,7% på kursen 57,50 kr). Ett mycket bra beslut! Aktien har välförtjänt stigit under dagen på beskedet. Det ger även signaler om att de historiskt sett höga marginalerna har fortsatt in på 2012. Egentligen kan jag nog tycka att utdelningsutrymmet borde vara ännu lite större, utan att det skulle medföra några onödiga risker med finansieringen av verksamheten.

Men företaget har alltid haft en mycket konservativ profil och det är inget jag tror mig kunna ändra på. Som aktieägare i Malmbergs får man helt enkelt acceptera att det är Jan Folke som bestämmer hur vinstmedlen ska allokeras och kan man inte köpa att det skvalpar runt en del överlikviditet på företagets konton bör man sälja av sina aktier. Jag älskar inte detta faktum men det är definitivt något jag kan leva med så länge de fortsätter leverera stabila kassaflöden. Och är alternativet ett företag med en “optimal” finansiering av private equity-karaktär, så vet jag vad jag väljer alla dagar i veckan.