Reflektioner från Skagens Nyårskonferens

Var tillsammans med såväl Gilmour som Värdeinvesteraren på Skagens Nyårskonferens i fredags. Måste instämma med föregående talare (Gilmour) om att det var en trevlig tillställning, med flera duktiga talare.

Det mest bestående intrycket på mig gav professor Robert Shiller, när han på ett tydligt sätt satte ord och förklarade mänskligt ekonomiskt beteende. Shiller menar att makromodeller och rationella beslutsmodeller inte kan förklara mänskligt beteende på marknadsplatser – utan snarare ligger väsentliga delar av förklaringsmodellerna i känslor, drifter och intuition.

En intressant implikation av detta är att berättelser om verkligheten blir viktiga drivkrafter i sig, oavsett om verklighetsbeskrivningen är positiv eller negativ. När allmänheten lever i en föreställningsvärld om att ex.v. bostadspriser alltid går upp över tid (även i reella termer), så kan detta lätt bli en självuppfyllande profetia som på ett mycket påtagligt sätt kan skapa underliggande bubblor. Detta är inte annorlunda från IT-bubblans masshysteri eller hypen kring grön energi för några år sedan (vad hände med Morphic och Impact Coatings egentligen?). I sak är det Shiller tar upp likt George Soros syn på marknadsbubblor och hur de uppkommer. En underliggande positiv rörelse, ofta sund i grunden, förstärks på ett sätt som gör att den inte längre är sund utan övergår till en fullskalig bubbla.

Själv är jag i köpartagen för lägenheter i detta nu. Det tar emot något otroligt att behöva ta en positiv exponering för bostadsprisutvecklingen i Stockholm, men jag ser det primärt som ett sätt att höja min egen livskvalitet. Jag är beredd, inställd och övertygad om att jag kommer förlora signifikant med köpkraft genom mitt nära förestående bostadsköp. Ifall jag blir en i mängden och börjar spotta klyschor om hur bostadsmarknaden kommer utvecklas positivt för att rationalisera mitt bostadsköp, eller på andra sätt begår intellektuell harakiri, så har min vän Gilmour lovat att göra vad han kan för att förkorta mitt lidande. Såväl kreditbubblor som bostadsbubblor kan dock byggas upp under väldigt lång tid innan de briserar.

Så här kommenterade Shiller den överhettade bostadsmarknadens allmänna mentaltillstånd: “The patient is delusional. How do we solve the problem?”

Lite tankar efter konferens

I förra veckan var vi på bloggen inbjudna till Skagen fonders nyårskonferens och eftersom en av talarna skulle vara en av mina idoler Robert Shiller var jag inte sen att tacka ja (tyvärr verkar det inte finnas en video av just hans föredrag online). Jag har bland annat skrivit om honom här. DI täckte in föreläsningen med något blågula glasögon, genom att citera hans uttalande efter en mindre djup analys av utvecklingen på priskurvan på landets fastigheter. Föreläsningens ämne var egentligen mycket mer allmängiltigt än så, men poängen att inte heller Sverige undslipper prisbubblornas naturlagar var tydlig. Visst har de flesta vid det här laget hört historien om bostadsbubblan, men det innebär inte att den historien har övertagit den gamla om boendet som en tillgång som ständigt ökar i värde. Shiller talar väldigt mycket om historierna som drivande i bubblornas utveckling och detta är en analys som jag också hyser stor sympati för.

Varför det fungerar på det viset kan ni höra mer om i den här videon med Tyler Cowen:

Att det inte riktigt verkar ha sjunkit in i det folkliga medvetandet att vi högst sannolikt har och har haft en prisbubbla kan illustreras av att David i pausen efter Shillers tal hörde några andra på konferensen motivera bostadspriserna med den stora bostadsbristen i Stockholm. Vad dessa personer då tycks ha missat är att prisuppgångarna i procent inte har varit störst i Stockholmsområdet, utan i övriga landet – på sina håll gigantiska i rena avfolkningsbygder. Shiller sa att han inte direkt hade reagerat över den stora bristen på mark när han flög in över Sverige…

Nu verkar ju dock priserna ha börjat falla ganska betänkligt sedan snart ett år tillbaka (Shillers data var tyvärr inte helt ny då den kom ifrån SCB; det hade varit intressant att höra vad han hade sagt ifall kurvan hade börjat luta lite nedåt), så det kollektiva psyket och historien kring boendet som en överlägsen tillgång kanske har spelat ut sin roll i prisökningarna. Nu kanske bubblan endast kan “räddas” av politiska beslut påhejade av väljarkåren, men det återstår att se ifall sådana kommer.

Efter att ha börjat morgonen med Shillers relativa pessimism fortsatte konferensen i mer optimistisk anda med en panel med Skagens fondförvaltare och sedan bland annat en presentation av Hans Rosling. Rosling var som alltid både rolig och informativ även om vissa delar var repriserade från tidigare föredragningar. Också panelen var intressant när den fick prata om sina specifika innehav och vad som var karakteristiskt för dem (till skillnad från att gissa kring börsutvecklingen för året).

Hursomhelst var det en på det hela taget mycket trevlig tillställning som fick mig än mer sugen på att en dag arbeta med något inom finansbranschen. Det är bara att tacka för att jag fick den stora ynnesten att närvara.

Omstörtande innovationer som argument för investeringar

Jag tänkte förklara varför omstörtande innovationer, eller på engelska disruptive technologies, mycket sällan i sig själva kan vara argument för att köpa en aktie. Däremot är det desto oftare argument emot att köpa en aktie, även om det är företaget själva som står för denna innovation.

Det finns förstås mängder av exempel på det här från de senaste 100 åren. Amazon och andra e-butiker har i princip konkurrerat ut fysiska bokaffärer. Texas Instruments konkurrerade ut svenska Facit, men miniräknarna har sedermera kommit att marginaliseras kraftigt av datorer – ännu en kraftigt skiftande marknad som gått från enheter som endast storföretag och myndigheter hade råd med till stationära hemdatorer, till bärbara datorer, till smartphones och paddor. Det är inte alls längesedan all lönsamhet försvann ur den stationära sektorn till förmån för laptopsen, men laptopsidan har redan hunnit urvattna sina vinstmarginaler betänkligt.

1915 fanns det i USA 21,5 miljoner hästar eller lite mer än en per var fjärde människa. Idag finns det 6,9 miljoner hästar eller drygt 2 per 100 människor. Vad beror detta till största del på? Bilen, givetvis. Ja, och andra tekniker som möjliggör resande utan häst såsom oljeborrning, raffinaderier, förbränningsmotorn etc. Vid tillfället när allt detta upptäcktes eller uppfanns fanns det säkerligen inte särskilt många människor som såg vilka stora konsekvenser detta skulle få för landets stuterier. Och detta är själva pudelns kärna: oförutsägbarhet.

Den som har ett bra track record av att kunna förutsäga vem som blir förlorare eller vem som blir vinnare och vilka tekniska omvälvningar som kommer att ske är förstås miljardär idag. Problemet är att sådana personer existerar inte. Det finns förstås några lyckliga få som har blivit multimiljonärer och till och med miljardärer på ett fåtal produkter på sådana marknader, som till exempel Steve Jobs och Bill Gates. Deras unikhet upphöjs dock ofta extra mycket på grund av statistisk oförståelse; man ser inte vad Nassim Taleb kallar ”the graveyard of silent evidence”, det vill säga alla entreprenörer med antaget omvälvande affärsmodeller och produkter som slutat sina dagar i ett undanskymt hörn av kyrkogården. Som att hugga bort svansarna på en bellkurva och sedan peka på vilka bra resultat vi har framför oss. Inte alldeles olikt lottköparens ensidiga logik: man kan ju vinna.

Varuhuskedjorna som för några decennier sedan slog ut de familjeägda närbutikerna får nu slåss med internetbaserade konkurrenter och marginalmässigt ser de ut att få det svårt att gå ihop över tid med nuvarande affärsmodeller. Även om nu till exempel elektronikjättar som Siba och Elgiganten tills vidare kan överleva på att sälja onödiga och bisarrt överprissatta försäkringar. Fysiska skivbutiker har redan i stort sett fått ge vika och fysiska spelbutiker kommer också att få göra det allt eftersom molnet tar över distributionen av multimedia och för den eventuella fysiska distribution som behövs så görs den mer kostnadseffektivt av internetbaserade konkurrenter.

Nu när jag har radat upp exempel på stora omdaningar av väletablerade branscher kanske någon tänker att det är en bra idé att investera i en ny teknik som mycket tydligt “är framtiden”. Så kan det förstås vara, men i själva fenomenet att en sådan typ av förändring ställer branschlogiken på ända finns en sanning som kanske inte är helt uppenbar: att förändringen sker nu är en stark indikator på att förändringstakten i branschen är så pass hög att det är mycket svårt till omöjligt att avgöra om det finns ett skydd mot att annan teknik övertar den nuvarande. Och att tro att man med någon som helst träffsäkerhet kan lyckas kvantifiera tidsperioden som den nya dominerande aktören kommer att hålla sig på toppen och därmed hålla bra vinstmarginaler bör därmed jämföras med att försöka förutsäga vädret genom att blöta fingret för att se ifrån vilket håll det blåser.

Ser man till exempel på konsumentelektronik såsom datorer och mobiltelefoner har de produktlinjerna totalt bytts ut med bara några års mellanrum, så att endast utifrån dagens försäljningsnivåer föra argumentet att ett visst bolag är underprissatt eftersom det är billigare än marknaden går inte. I synnerhet eftersom det historiskt aldrig har varit samma företag som varit marknadsledare på hårdvarusidan längre än en konjunkturcykel. Blackberryn var trots allt en överlägsen produkt inom sitt segment väldigt nyligen. Några år innan dess hade de flesta kontorsarbetare en mobiltelefon utan några som helst sådana funktioner men bar utöver detta runt på en Palm Pilot.

Så hur mycket pengar tror du att du kan tjäna på att bli delägare i det företag som kanske, kanske – med hänsyn till the graveyard of silent evidence – tillverkar nästa Blackberry eller nästa Palm? Oddsen talar som alltid emot att det är annorlunda den här gången. För en optimal blandning av potential till bra avkastning och förutsägbarhet vill vi ha en bransch vars storlek håller sig på samma nivå i förhållande till BNP över tid och där företagens marknadsandelar förändras så lite som möjligt. En bransch som bommar båda de kriterierna bör man akta sig noga för.

Sammanfattning 2011

Så var det då dags för årskrönikan för 2011. Först och främst kan vi ju ta resultatet, så att den som inte är intresserad av något annat slipper bläddra till slutet. Jag gick -1,7% under 2011, vilket förstås är undermåligt i absoluta termer men ganska bra i relativa. Jag har avkastat bättre än index (SIXPRX, inte OMXSPI utan utdelningar återförda som verkar vara ett populärt jämförelseindex på vissa håll) varje år sedan jag började och i 3 av 4 år mer än 10 procentenheter bättre (enda undantaget är 2010), men givetvis kan jag inte jämföra mig med den verkliga eliten.

Under tidiga våren sålde jag av mitt innehav i Öresund eftersom min huvudanledning att hålla aktien (nämligen den om åtgärder mot substansrabatten) nu hade försvunnit på kort sikt. Företaget hade inte så särskilt mycket likvider att återköpa med och det var inte rimligt att vänta sig ett nytt inlösensförfarande förrän tills nästa årsskifte, enligt min mening. Det ska förstås bli spännande att följa de uppstyckningen och Hagströmers och Qvibergs förehavanden var för sig i framtiden, men om det inte inträffar någon väldigt särskild situation kommer jag även fortsättningsvis att hålla mig utanför.

Årets största misstag gjorde jag i februari då jag av någon anledning inte sålde av Homemaid trots att aktien handlades mycket, mycket nära nivåerna jag satte intrinsic value på. Anledningen till detta är svår att peka på. Marknadshumöret för 10 månader sedan var otroligt gott jämfört med idag. Det kan ha varit en anledning och i så fall är det ett pinsamt underbetyg till mig.

En annan faktor kan vara influenser från buy-and-hold-skolan och någon slags idé om att inte sälja innehav så länge de inte är uppenbart övervärderade – en idé som jag kanske hyst mer sympati för förr men idag inte alls är lika vänligt inställd till. Tyvärr företaget prestera sämre samtidigt som marknaden blev en smula mer pessimistisk i sin prissättning. Idag värderas företaget lågt kvantitativt sett och kassaflödet ser bra ut men frågan är om tillväxthistorien är över. Kan man hålla samma nivåer på vinsten framöver så kommer detta att löna sig enbart på direktavkastningen oavsett vad som händer med aktien, men det finns osäkerheter här. Det är ganska billigt men inte mitt allra mest attraktivt prissatta innehav i dagsläget.

I april började jag så sakta att doppa fötterna i Berkshire, då B-aktien stod i ungefär 80. Årslägsta landade runt 66 och jag kunde i alla fall mitt under augustikrisens mest brinnande dagar fylla på en hel del på under och strax över 70 också. Berkshire är i dagsläget mitt näst största innehav efter Bahnhof.

Annars var mitt största inköp under våren Deltaco, som jag började köpa aktier i strax efter deras avknoppning och notering till markant högre priser än dagens. Måhända var jag lite tidigt ute och jag köpte säkerligen mina första poster på för höga nivåer fundamentalt sett, men företaget ser väldigt fint och verkar genomsyras av kvalitetstänk ut. Jag är alltjämt övertygad om att det finns nästan 50% uppsida att hämta i aktien.

När skuldtaksoron och europroblemen slog till som värst mot marknaderna i augusti sålde jag också av mitt relativt oskadda innehav i Swedish Match (en högpresterare i portföljen under sina nästan två år där) och började köpa annat som var mer nedtryckt. Swedish Match-aktien verkar inte vara ledsen för det och har förstås fortsatt sina uppgångar i takt med bolagets otroliga kassaflöde och aktieägarvänliga återköpsprogram. Senaste budet var visst att man (ännu en gång) höjer priserna i samband med en skattehöjning mer än vad skattehöjning i sig gör. Snacka om en produkt som har motståndskraft i inflationära tider. Hursomhelst har aktien trots vinstökningar i bolaget sett multipelexpansion sedan jag först gick in i den och även om jag inte tvivlar på att ägare även fortsatt kommer att få god avkastning, så kunde jag inte längre motivera mitt innehav på relativa basis när i princip allt annat föll urskillningslöst.

I augusti köpte jag också en liten position i Malmbergs samt ett annat innehav som jag fortsatt väljer att inte gå ut med eftersom det kan bli aktuellt att öka i det framöver och jag då inte vill ha någon onödig konkurrens om aktierna. Under resterande delen av året har det varit lugnt eftersom jag har legat i princip fullinvesterad. Efter årets första kvartal var jag +25% för året, men dålig utveckling i Homemaid, Deltaco, Avanza och Bahnhof efter det gjorde det hela till ett minusår. I år är jag dock +5% hittills, vilket väl säger en del både om den arbiträra tidenheten som ett år är (eller för all del en vecka), hur snabbt och irrationellt marknaden svänger samt påverkan av skattemotiverade försäljningar i slutet av året.

God lycka år 2012!

Del 3 – 2010

Jag insåg att jag knappast kunde skriva någon bättre sammanfattning av 2010 än vad jag gjorde för ganska precis ett år sedan, då året var mer färskt i minne, så jag nöjer mig med att länka till den. Nästa inlägg blir i alla fall en redogörelse över vad som hände under 2011.

Del 2 – 2009

I början på januari 2009 fick jag in pengar från Tanganyika-affären på mitt konto och satte en del av detta i ett liknande arbitrage i rederiet Broström, som hade fått ett anbud av Maersk. Det verkade vara ett i alla avseenden tämligen säkert case. När ett så oerhört mycket större företag som Maersk köper upp ett relativt litet som Broström försvinner mycket av oron som ibland finns kring uppköpssituationer. Att myndigheter ska ha invändningar av antitrustkaraktär blir oftast mindre sannolikt samt att finansieringsbekymmer knappast lär dyka upp. I Tanganyikas fall var det kinesiska staten som ytterst stod som garant för finansieringen (huvudägare) medan Maersk förstås är ett av de största företagen i världen i sin bransch och det 147:e största av alla i världen (2010).

Vad det gäller arbitraget i Broström var spreaden mindre men tidshorisonten kortare. Snittiden för mitt innehav blev 10 dagar och jag gjorde dryga 3% på affären., vilket förstås icke-riskjusterat blir över 100% i annualiserad avkastning, något jag förstås inte förväntade mig att göra i snitt på affären* . Hursomhelst var det nog även utan lyxen att kunna titta i backspegeln en bra affär, även om jag inte lyckades göra det med någon extremt stor andel av portföljen (~10%) både på grund av halvdålig likviditet och uppbundna tillgångar.

Senare i januari fick jag också köpt en hel del PA Resources-konvertibler, vilket jag har skrivit ett långt inlägg om här, så låt mig inte uppehålla er vid det igen.

Under våren gjorde jag en hel del köp, bland annat Berkshire Hathaway och mer Handelsbanken till 90 kronor, vilket mitt under den brinnande finanskris får anses vara årets ”bäst” tajmade köp. Jag gjorde också ett annat köp som visar på min relativa oerfarenhet som investerare, vilket var en investering i Rederi AB Transatlantic, RABT. Ett annat rederi alltså, men den här gången som en långsiktig investering. Jag hade tittat på deras historiska siffror samt deras balansräkning och tyckte mig finna säkerhet i detta. Men icke, deras flotta var ganska gammal (och flera av fartygen enkelskroviga, vilket med hänsyn till oron för oljeläckage är rena dödsdomen för dem på andrahandsmarknaden) och hursomhelst är värderingarna av fartyg efter år av högkonjunkturer och måhända lite för långsam nedskrivning av tillgångarna inte mycket att lita på.

Självklart var jag inte kompetent att värdera RABT:s flotta, men att döma av pengablödandet sedan dess borde den inte ha värderats till över skrotvärdet. Jag ser i den här affären något av en parallell till Warren Buffetts köp av Berkshire Hathaway – en investering i en kapitalintensiv bransch med dålig och slagig avkastning på eget kapital. I mitt fall var det förstås ännu värre eftersom jag verkligen inte förstod branschen, något Buffett säkerligen gjorde men ignorerade med hänsyn till företagets tillgångar.

Under våren sålde jag också mina H&M-aktier till 330 kronor (före split). Därefter följde en lite mindre intensiv tid då jag, förutom ett köp av Castellum-aktier, slutade handla aktier allt eftersom börsuppgångarna från vårens bottennivåer fortsatte. När jag hittade Bahnhof i slutet på juli fick jag dock börja köpa igen. Aktien handlades till multiplar som i paritet med övriga börsen men växte med 50% per år vid tillfället.

Hela bolaget kostade under 100 miljoner kronor och verkade gå mot runt 10 miljoner efter skatt i årsvinst samtidigt som man växte starkt i kundantal (för 2,5 år sedan var företagets profil väldigt mycket mer lutad mot privatsidan än den är nu). Det var helt enkelt väldigt billigt, men detta berodde i mångt och mycket på den då usla likviditeten i aktien. Många har klagat på likviditeten hos småbolagsaktier idag, men Bahnhof under den här tiden var sällsamt illikvid för att vara ett välmående, vinstgivande företag, vilket förstås berodde på att så många aktier hade varit i huvudägarnas händer så länge. Hursomhelst lyckades jag köpa en del aktier till runt 10 kronor, men jag fortsatte bygga på positionen under hösten då aktien stadigt steg hela tiden – kanske en effekt av ägarspridningen under våren men säkerligen också av fortsatt bra resultat – något som var psykologiskt svårt trots att jag var så övertygad om företagets kvaliteter.

Under sensommaren och hösten sålde jag mina innehav i PA Resources, Berkshire Hathaway och Transatlantic. PA Resources blev en väldig framgång trots att jag nu hade upptäckt företagets uppenbara trovärdighetsproblem, medan Berkshire Hathaway hade gett mig 40% uppgång i dollar men avsevärt mycket mindre i svenska kronor. RABT hade gett en smärre förlust men det innehavv tillsammans med PA Resources-positionen var båda mycket lärorika för mig. De lärde mig rent praktiskt något jag hade vetat tidigare i teorin: att hålla mig till saker jag faktiskt kunde göra någorlunda bra bedömningar av. Rederier och oljebolag med tveksam intjäningshistorik och problem med trovärdighet hos ledningen tillhörde inte den kategorin.

Vid den här tiden sålde jag också av alla mina fonder och valde att modellera om hela portföljen till aktiv investering. Dessutom köpte jag in mig i Swedish Match, vars stabila kassaflöden, otroliga marknadsposition och aktieägarvänliga policies verkade undervärderas av marknaden till priset 153 kronor.

*Bra lathund här. Vad man får göra är helt enkelt att helt subjektivt försöka värdera olika faktorer såsom sannolikheten för högre bud, hur mycket man förlorar på en misslyckad affär, hur lång tid det tar innan man får sina pengar i snitt vid en lyckad affär och sätta in detta i en Kellyformel, sedan kan man mer eller mindre ignorera allokeringen som formeln ger på grund av risk of ruin och Warren Buffetts regel nr 1 och 2. Det intressanta är snittavkastningen och ifall den möter ens avkastningskrav.

Del 1 – 2008

Jag tänkte nu i samband med årsskiftet redogöra för min investeringskarriär hittills, i kronologisk ordning. Allting ifrån milstolpar och misstag till förändringar i mitt tänk, i den mån jag kan komma ihåg allt detta.

Min investeringskarriär började den 12 juni 2008. Då sålde jag av mina gamla roburfonder med avsikt att köpa Avanza Zero för hela kakan. Månaderna innan hade jag blivit alltmer uppmärksam på hur dysfunktionell hela fondbranschen var och hur omedvetna konsumenterna faktiskt var om vilka produkter de investerade i. En tidigare upplevelse, då jag efter att ha tjänat förhållandevis ansenliga summor för min ålder, varit hos en ”rådgivare” på Swedbank och blivit inskjutsad i olika tidsbundna fond-i-fond-konstruktioner (en av dem fick jag den sista utbetalningen ifrån så sent som i år) och att ha läst om EMH-teoretikers kritik av fondbranschens avgifter för ett jobb de faktiskt inte klarar av – att slå index – bestämde jag mig för att undvikande av avgifter var mitt största mål. En bok som trots sitt banala upplägg gjorde stort intryck på mig var The Coffehouse Investor, i vilken författaren Bill Schultheis gör processen kort med aktiemäklares och bankanställdas tips och rekommendationer och rakt av rekommenderar indexinvestering med så låga avgifter som möjligt för alla människor. En inställning jag fortfarande hyser stor sympati för.

Vid den här tiden lärde jag också känna David, som förvisso också förespråkade indexinvestering över vanligt fondsparande men förstås framförallt hade tagit intryck av Ben Graham skola. Innan detta saknade jag helt kunskap om finansmarknaderna, men efter månader av idog övertalning började även jag läsa på om Graham och Buffett. Idén att köpa 50 öre för en 1 krona slog mig som logisk, men att privatinvesterare skulle kunna göra detta var jag fortfarande inte säker på. David övertygade mig så småningom om motsatsen, bland annat genom att lära mig väldigt mycket om vad som kommit att bli en av våra bästa investeringar, nämligen Avanza. Efter att ha läst först The Intelligent Investor, sedan The Warren Buffett Way och efter det Peter Lynch och en hel del andra böcker var jag fast.

Under hösten köpte jag Avanza-aktier till ett snittpris om 75 kronor, men jag vågade inte lägga allt för mycket av mina ägg i samma korg och köpte även H&M till 247 kronor (före split) samt Handelsbanken. Allihop stod också i de kommande rapporterna, i enlighet med min kanske inte så extremt insiktsfulla analys, emot finanskrisens hårda tider väldigt väl intjäningsmässigt. Aktiernas pris skonades däremot inte i någon speciellt stor utsträckning, i synnerhet inte Handelsbankens. Eftersom jag inte var helt bekväm med min egen förmåga att analysera aktier köpte jag också Skagen Global och Kon-Tiki för mindre delar av portföljen, redan här alltså ett stort avsteg ifrån EMH-perspektivet.

Senare under vintern gjorde jag dessutom ett riskarbitrage i Tanganyika Oil, ihop med David, som vi trodde riskavvägt skulle ge någonstans runt 70% i annualiserad avkastning. Spreaden mellan budpriset och marknadspriset var högt på grund av den extrema marknadsoron och med det kollapsade oljepriset i åtanke låg farhågorna om att de kinesiska köparna skulle dra tillbaka anbudet som en våt filt över kursen. Affären försenades förvisso med en månad till efter nyåret, och spreaden ökade då ännu mer, men affären gick igenom och en 15-procentig vinst på dryga två månader från första inköpet kunde räknas hem. Faktumet att jag lade upp emot 20% av portföljen i det här arbitraget gjorde att jag stod emot marknadens nedgångar förhållandevis väl, trots min stora exponering mot large caps i fritt fall.

Strax innan årsskiftet bestämde jag mig också för att så sakteliga börja vikta om mot mer aktieinnehav, istället för att som tidigare ha portföljen indelad i en fast satt passiv del med fondinnehav och en aktiv del med aktieinnehav. Vid årsskiftet hade jag också fortfarande en kassaandel på över 30% – något som under nästa år tillsammans med i förhållande till portföljen ansenliga insättningar skulle komma att hjälpa mig ordentligt att avkasta desto bättre under 2009.