Sommarlyssning

Kunskapsnivån varierar vad jag förstått ganska brett i min läsekrets och jag är kanske inte alltid den mest pedagogiska skribenten, samtidigt som jag dessutom fortfarande, förhoppningsvis, är i början av min inlärningskurva. Därför vill jag för alla som känner att de vill täppa igen lite luckor i allmänbildningen passa på att rekommendera en Open Yale Course som jag lyssnat på under de senaste veckorna. Professor Robert Schiller är en väldigt känd och respekterad akademiker i USA, allra helst i värdeinvesteringskretsar. Bland annat släppte han boken Irrational Exuberance på toppen av it-bubblan, som slog fast att de dåvarande marknadsvärderingarna definitivt inte var hållbara. Titeln är en nick åt Alan Greenspans uttalande om marknadens övervärdering några år tidigare.

Kursen ger en bra historisk överblick av finansmarknader, försäkringsbolag, banker och allt annat som hör vårt finansiella system till. Givetvis med fokus på hur det är ordnat just i USA, men också det kan vara intressant trots att inte allt är applicerbart på svenska förhållanden. Även om ni känner er välbekanta med mycket av det, tycker jag att föreläsningarna ger en bra och nyanserad helhetsbild. Gästföreläsarna är även de av genomgående hög kvalitet med den (ö)kände “corporate raidern” Carl Icahn som starkast lysande stjärna.

Kursen hittas här. Den finns också som ljudfiler på Itunes U för eventuella applefreaks.

Surt, sa räven

Alltele har länge gnabbats med Bahnhof fram och tillbaka. Bland annat kan man läsa följande, signerat Allteles VD Ola Norberg, i deras årsredovisning för 2010:

Stoppa flykten till ”momsskatteparadis”
Konkurrensen har genom så kallad skatteplanering snedvridits på ett sätt som jag finner oacceptabelt. Vi kan notera att ett flertal aktörer på marknaden uppvisar mycket svaga resultat. Detta har under året lett till ett antal företagsrekonstruktioner, men också konkurser. Några företag har och andra planerar att ”flagga ut” verksamheten till så kallade momsskatteparadis inom EU, främst Madeira, för att därigenom förbättra marginalerna på svenska skattebetalares bekostnad. Vi har svårt att förstå att de publikt ägda, och i de flesta fall bidragsbyggda svenska stadsnäten med
branschorganisationen Svenska stadsnätsföreningen i spetsen, ställer sig bakom denna uppenbara skatteflykt som samtidigt innebär en kraftig snedvridning av konkurrensen inom dessa nät.

Givetvis kan man hålla med i sak om detta. Att företag verksamma på en och samma marknad verkar under olika regelverk är förstås inte optimalt, och att Ola Norberg stressas av de nackdelar hans företag har ifråga om skattetryck är fullt förståeligt. Samtidigt är udden i detta så uppenbart riktad mot Bahnhof, något som gör en fundersam. Borde inte Norberg prata mer om sin egen verksamhet och inte ägna en hel paragraf åt sin indignation kring konkurrenters fullt lagliga agerande? Lobbyverksamheten kan han rikta mot relevanta institutioner.

Samtidigt som det där kan tyckas en smula annorlunda, kan det knappast betecknas som något uppseendeväckande heller. Det kan det däremot att en postare med signaturen Norrberg Ola på DI:s Börssnack går ut och talar inte bara om den egna verksamheten , utan även Bahnhofs. Här och här .

Bland annat skrivs detta:

Till “bebop” vill jag särskilt kommentera att den motsats han pekar på med Bahnhof som exempel på organisk tillväxt under de senaste två åren förvärvat 6 kundbaser, i samtliga fall har AllTele dragit sig ur då Bahnhof budmässigt legat långt över vad vi är beredda att betala. Borlänge, Härjedalen, Finspång och nu senast Gislaved är några förvärv där man betalat upp till 2000 / kund och därvid fått ta dessa. Myten om organisk tillväxt är dock väl odlad av det bolaget och då man är listad på en mindre lista utan större krav på rapporteringens kvalité så kommer man undan med detta.
Tyvärr i det fallet ligger AllTele som noterat på Nasdaq/OMX inte i den “fria informationens” värld

Några bevis för detta finns förstås inte och med tanke på Jon Karlungs återkommande kommentarer om hur höga priser kundstockar har gått för inom branschen historiskt, samt Bahnhofs allmänna skepsis mot förvärv, finner jag det hela inte bara en smula osannolikt. Insinuationen i den sista meningen, att Bahnhof ”kokar böckerna” för att använda en anglicism, är ett rejält slag under bältet. Uttalandet blir extra löjligt av att Alltele bara har funnits på OMX i lite över ett år. För att använda Norbergs retoriska grepp kan man ju undra hur de skötte sin rappportering och informationsgivning innan noteringen på en riktig lista. Eller vänta lite, det behöver jag nog inte undra .

(SIX) Stockholmsbörsens disciplinnämnd har funnit att AllTele vid tre tillfällen har brutit mot börsens regelverk för emittenter avseende informationsgivning till aktiemarknaden.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I ärendet har aktualiserats frågor rörande AllTeles informationsgivning dels beträffande en prognos, dels beträffande en så kallad Change of Control-klausul, dels slutligen i fråga om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Baserat på en samlad bedömning av omständigheterna ålägger disciplinnämnden AllTele ett vite om fyra årsavgifter, motsvarande 768.000 kronor.

För att använda Ola Norbergs egna ord: surt, sa räven.

På tal om något helt annat, signaturen Stefan undrade vad jag tycker om Bahnhofs nya satsning på mobilt bredband. Till att börja med är det steg som jag har väntat på att man ska ta ända sedan man förvärvade Sting och som jag faktiskt har trott att man skulle lansera tidigare än så, just eftersom väldigt många konkurrenter redan har gjort den breddningen. Det är högst tveksamt om det kommer att hjälpa marginalerna i någon särskild utsträckning, men jag tror att det är en allt viktigare del i tjänsteutbudet som Bahnhof kanske inte hade haft råd att fortsättningsvis vara utan.

I takt med att mobila tjänster blir ett allt mer seriöst alternativ till fasta uppkopplingar, och i vissa fall till och med ett substitut, tycker jag att att det är en vettig diversifiering. Förutom de grunda tankarna har jag inte så mycket att säga om saken. Jag tvivlar att det kommer att göra någon stor skillnad för verksamheten inom en snar framtid, men vem vet hur det ser ut några år framåt.

Rättelse

Jag blandade av någon outgrundlig anledning ihop Avanzas siffror med totalen för alla nätmäklare för mars och april när jag gjorde min sammanställning av nätmäklarnas antal avslut per dag, något jag givetvis borde ha förstått av hur oerhört stora skillnaderna blev. Mitt tidigare inlägg kan därför bortses helt ifrån. Korrekt serie över de senaste tre månaderna är: 37 700, 34 000, 34 500. Detta gör förstås hela mitt resonemang ogiltigt. Istället för att ta bort inlägget låter jag det ligga kvar som en påminnelse om min egen dumhet.

Nätmäklarsiffror

I sommarregnvädret har jag “roat” mig med att sammanställa lite sifffror över nätmäklarnas utveckling av antal avslut per dag. Det har legat på min dator ett tag och efter Avanzas majrapport tog jag tag i mig själv och lade till de sista siffrorna.

Det finns en del intressanta saker som vi kan notera bland siffrorna. Bland det mest aktuella är förstås Avanzas extrema dipp från april till maj, vilken ter sig svårförklarad relativt Nordnet.

Så här säger Nicklas Storåkers om saken:

Spararna tar hellre en del pengar och amorterar snarare än att spara i aktier och fonder. Inflödet är rätt svagt och de räntehöjningar Stefan Ingves gjort börjar få rätt tydlig effekt. Det är en trend som fortsätter under andra kvartalet. Det brukar normalt ta ett par, tre kvartal innan ett högre ränteläge börjar normalisera sig och spararna återvänder till börsen. Vi är definitivt inne i en sådan period nu.

Om vi köper Storåkers förklaring att maj är en “sommarmånad” i år är helt plötsligt resultatet väldigt bra, vid en jämförelse med juni/juli förra året. Men en så enkel förklaring känner jag mig tveksam till. Problemet med det är förstås att Nordnet inte har upplevt samma abrupta försvagning av sin aktiehandel. Jämförande siffror på nettoinflödet hade förstås varit intressant, men det får vi tyvärr vänta till Q2-rapporten för att få se.

Den bästa teorin som jag har att erbjuda är att Avanzas samarbetssparkonton har genererat en effekt av dopat antal avslut i mars och april för att investerare har velat omfördela till räntesparande, och därför ser vi den markanta nedgången i majhandeln. Det finns ett stort problem med den här förklaringen också. Avanza har förvisso utökat sparkontovalen i år men Klarna-kontot är nu ett helt år gammalt. Dessutom har inte kontona med bunden ränta kommit förrän i juni i år, så de kan inte ha påverkat alls.

Effekten borde alltså ha varit mer spridd över tid. Ifall min teori stämmer kommer förstås mycket av inkomstbortfallet att tas igen av ett kraftigt förbättrat nettoinflöde. Nu är det förstås så som Storåkers säger också att i ett klimat med höjda räntor kommer amorteringar att bli tvungna att prioriteras. Eventuell deflation på huspriser tillsammans med ökad inflation på konsumtionsvaror kan ytterligare pressa svenskarnas sparbudget rejält framöver, vilket förstås i så fall gör att hela courtagebortfallet inte kommer att tjänas igen på ökning av räntenettot. Hursomhelst ska det bli väldigt intressant att se junisiffrorna.

Nu hade jag egentligen tänkt att jag skulle skriva några rader om utvecklingen av handeln hos Avanza och Nordnet relativt varandra över ett längre tidsperspektiv, men det här resonemanget blev så långt att jag sparar det till nästa inlägg.