Inköp Berkshire

Jag har köpt lite Berkshire i dagarna. Aktien verkar tämligen attraktivt värderad (allra helst relativt sett) och jag tyckte att en liten position där var att föredra framför att öka i exempelvis Handelsbanken eller Swedish Match. Jag brukar ju prata om hur jag föredrar small cap, men för tillfället tycker jag att det är sanslöst svårt att hitta något av värde på småbolagslistorna. Då får man helt enkelt leta någon annanstans.

Jag är inte helt bekväm med den extra dollarexponeringen som det här ger, både vad det gäller i Berkshires intjäning och i aktiekursen. Sedan innan har jag viss exponering mot dollarn och framförallt euron så det är absolut inget som jag önskar att öka om det kan undvikas. Förra gången jag ägde Berkshire under 2009 förlorade jag tyvärr nästan hela kursstegringen på ~40% i valutasvängningar. Men det är ett nollsummespel, så i det verkligt långa loppet får man önska att det går på ett ut, om jag nu någonsin når det långa loppet i de här fallen. Jag kan tåla lite varians även om det definitivt inte är något önskvärt i de fall som det inte är asymmetriskt till fördel för uppsidan.

Något stort värderingsdokument har jag inte satt ihop vad det gäller Berkshire eftersom det skulle ta veckor för mig, men till 1.27x book tycker jag det är oerhört bekvämt värderat. Allra helst med tanke på att stora delar av det bokvärdet är i underkant, då helägda bolag är upptagna till utköpspriser som ibland ligger väldigt långt bak i tiden. Här kan ni läsa en intressant basal analys av företaget som är bra uppdaterad. Tilson använder 10x EBIT för att uppskatta Berkshires intrinsic value och får då fram att a-aktierna borde handlas för $167,000, att jämföra med dagens $123,000. 10x EBIT tycker jag är väldigt konservativt, så om vi använder Tilsons uträkningar tycker jag att den uppsida som 26% discount ger är rätt vettig, allra helst med Berkshires fantastiska intjäningsförmåga, som dessutom är oerhört diversifierad, i åtanke. Och även om man inte tänker sig det växer företaget fortfarande ganska ordentligt trots sin enorma storlek. En viss extra rabatt står dessutom att finna i b-aktien kontra a-aktien, även om den nu är lite mindre än den ibland har varit historiskt.

Ifall b-aktien kommer ner under 80 lär jag lägga in ännu mer än den lilla positionen på 4% som jag nu har tagit. Det finns trots allt fortfarande en hel del kassa att ta av. Glad påsk!

Påfyllning av ZhongDe

Eftersom jag i dagens läge har haft svårt att finna fina bolag i Sverige till rimliga priser så har jag undersökt min portfölj och de olika marknaderna lite närmare de senaste veckorna. Mina innehav i HM och Fenix Outdoor utgör tillsammans lite över 50% av min portfölj för tillfället. Jag känner att dessa två innehav är de jag är bekvämast med, både vad det gäller insyn och dagens värdering. Dock ser jag varken HM eller Fenix Outdoor som några superkap till dagens priser men i perspektiv till vad andra företag värderas till så är jag mycket nöjd med dessa. Mycket har ju hänt de senaste två åren och det är inte samma julafton nu som det var för två år så att säga.

Ett annat innehav som tidigare utgjorde en större del av min portfölj är Zhongde Waste Tech som jag skrivit om en del, bland annat i en kort analys. Jag har tidigare nämnt att jag inte kommer öka denna position på grund av att den utgjorde en såpass stor del av mitt totalbelopp men nu när både euron och marknadsvärderingen tappat rejält så kunde jag helt enkelt inte motstå.

För att kort beskriva ZhongDe så är det ett tyskt/kinesiskt företag som är verkande på den kinesiska marknaden och säljer skräpstationer. För två år sedan sålde de mest små skräpstationer till bland annat industrier och sjukhus för behandling av dess restprodukter. Inom detta segment låg både marginaler och avkastning på investerat kapital på riktigt fina nivåer. Under krisen 2008 så avtog dock efterfrågan ordentligt på dessa små skräpstationer, vilket gjorde att ZhongDe gick över till att bygga större skräpstationsprojekt som dessutom har möjligheten att utvinna energi ur förbränningsprocessen. Dessa projekt har absolut inte lyckats nå samma marginaler eller avkastning på investerat kapital men det har däremot hållit ZhongDe flytande.

Hur som helst värderas nu aktien till 7,6euro på Xetra vilket är ett tapp på cirka 35% sedan jag sist köpte och i dagens läge motsvarar den totala marknadsvärderingen ungefär företagets kassa på 98m euro. Utöver detta finns cirka 30m euro netto i andra tillgångar och bolaget har inga långsiktiga skulder. Resultaten ZhongDe har presterat de senaste två åren har varit runt nollstrecket så det är inget att hurra över men vaknar deras vanliga marknad för små skräpstationer till liv igen så ser jag en stark potentiell uppsida. Förhoppningsvis är det tecken på det vi får se den 29e april när årsredovisningen släpps!

Köprek av Bahnhof i Veckans Affärer

Veckans Affärer köprekade Bahnhof i veckan, vilket förstås är trevliga nyheter. Ju fler som bevakar företaget, desto större sannolikhet för en bra kollektiv förståelse för verksamheten och med det en mer rimlig värdering av aktien. Både omsättningen av aktien och priset på den steg ganska markant med anledning av köpreken. Problemet med just det är väl att ifall VA:s analys hade stämt i alla sina delar, så hade jag omedelbart sålt mina aktier. Artikeln var helt enkelt ett horribelt hafsverk fyllt av konstiga slutsatser och, desto allvarligare, rena faktafel.

Historiskt har bolagets kostnad för varje ny kund uppgått till 275 kronor, vilket kan jämföras med marknadsvärdet per kund på runt 254 kronor. Det är dock tveksamt om den förstnämnda siffran kommer att kunna bibehållas på den nivån när man nu ska in i marknader som Holland och Storbritannien där Bahnhofs namn är relativt mindre känt än här hemma.

Till att börja med har jag ingen aning om vad ”marknadsvärdet” är eller hur de har räknat fram det, men här är det möjligt att jag helt enkelt bara är trög och oinformerad, så om någon läsare vet kan ni väl ropa till så att vi kan få klarhet i det. Det har ju i alla fall inte med marknadsvärdet vid förvärv av kundstockar att göra, då dessa förvärv har gjorts till väldigt mycket högre summor per kund än så.

Vad det gäller expansion i Holland och Storbritannien är jag precis lika aningslös och mig veterligen har inte heller ledningen en susning om att en sådan expansion är nära förestående. Men vem vet, VA kanske sitter på inside information som inte ens företaget själv känner till gällande den biten. En expansion som varken nämnts i pressmeddelanden eller i några av företagets rapporter får väl tills vidare antas vara hyfsat avlägsen, hursomhelst. Det är möjligt att detta missförstånd kommer av att Bahnhof har ökat antalet europeiska knutpunkter i sitt nät, vilket är en helt annan sak än att de planerar att ge sig in på dessa länders marknader inom en snar framtid.

Visserligen ska den här sortens aktier behäftas med en viss rabatt för storleken, likviditeten och risken i de inte fullt så hårda noteringsreglerna på Aktietorget. Men snittomsättningen hittills i mars på strax under 200 000 aktier om dagen eller cirka 6 miljoner kronor är ändå helt acceptabel, och vi vågar oss på en köprekommendation i Sveriges mest spännande internetoperatör.

Alla som följer aktien i någon som helst utsträckning vet att det här är väldigt långt ifrån att vara sant. Nog för att likviditeten i aktien har ökat rätt rejält sedan jag först blev ägare för snart 2 år sedan, men 1/10 av den dagliga omsättning som VA hävdar är ändå en rätt intensiv handelsdag i Bahnhofaktien. Det här är helt enkelt genomfalskt och jag har inte en aning om hur man har fått för sig detta. Att nästan 2% av det totala antalet utstående aktier skulle byta hand varje handelsdag är ett löjeväckande påstående. Allra helst när den verkliga free floaten knappast lär vara mer än 25%. Så om det är den viktigaste komponenten i att VA vågar ”chansa på Wikileaks polare” håller analysen tunt.

Även prognosen för innevarande och nästkommande år lämnar mig väldigt frågande. Vad är det som får VA att tro att det kommer att ske en sådan omfattande marginalpress i år samtidigt som omsättningen ökar signifikant? Den hopfabulerade hollandsexpansionen kanske… Man har dessutom helt missat skatteeffekten av portugalflytten, som ger markant ökade marginaler på privatsidan. Det är klart att det kan dyka upp förhållanden under året som ger marginalpress, men det är ju saker som är helt omöjliga att inkorporera i det excelark som analytikern måhända har knåpat ihop. Framtida förvärv eller ökad konkurrens med påföljande prispress är ju inget som vi idag kan sitta och gissa om med någon som helst träffsäkerhet.

Avslutningsvis ställer jag mig väldigt frågande till att VA ger Bahnhof ”sämsta möjliga etikbetyg” och efterlyser att integritetsfrågan borde ”hanteras”. Vad åsyftas ens? Är det något bolag i hela Sverige som ”hanterar” integritetsfrågan så är det väl Bahnhof? Det är för otydligt vad skribenten ens menar för att det ska gå att plocka isär eller bemöta.

Hursomhelst, om det nu vore så att företaget i själva verket förtjänar ”sämsta möjliga etikbetyg”, hur i hela helskotta kan analytikern med gott samvete köpreka aktien?