Vikten av att kunna göra rätt förutsägelser

Jag har under de senaste tio åren varit väldigt intresserad av ekonomi. Under dessa år har jag läst en otrolig mängd böcker, och försökt att på något sätt få förståelse för vad sund investeringsstrategi är. Det jag upplevde som trivialt, som naiv och understimulerad tonåring, har jag på senare tid insett är fyllt av betydligt mer nyanser än vad jag någonsin kunnat ana, och därför har min investeringsstrategi, lyckligtvis, över tiden utvecklats till något som idag förhoppningsvis faktiskt är något som kan slå index.

Det finns ett par lärdomar jag har tagit med mig, men en av de viktigaste lärdomarna jag har fått med mig är denna:

Ifall du inte kan göra en underbyggd och bra förutsägelse för hur ett företags inneboende intjäningsförmåga kommer att utvecklas över tiden, är det bäst att helt enkelt låta bli att försöka investera i företaget.

Det jag menar med detta, är att det för mig egen del enbart finns en liten del av de företag som är noterade, för vilka jag faktiskt kan ha en tillräckligt bra förståelse för. En sådan förståelse är en grundförutsättning för att jag sedan ska kunna göra en relevant analys om vad företaget är om fem år, och det är i sig en grundförutsättning för att jag ska kunna investera intelligent baserat på vad företagets inneboende och realistiska intjäningsförmåga kommer att vara.

Jag kan inte göra sådana förutsägelser med Boliden, SE-Banken, Trelleborg eller Transatlantic. Jag kan däremot göra sådana förutsägelser, med vad jag bedömer vara god träffsäkerhet, på Avanza, Swedish Match och Handelsbanken. För att veta att jag inte överbetalar för något, är det av största vikt att man rör sig i den genren av företag man faktiskt förstår, och det är i sig väldigt viktigt att inse att värdeinvestering inte är något man kan ägna bara en timme i veckan på. Värdeinvestering tar tid, och jag rekomenderar det endast för de som verkligen brinner för det.

Med vänliga hälsningar

David

Ny grafik, ny skribent, forum och depåavkastning.

Hej, vi får ursäkta för att det inte blivit så många inlägg de senaste två veckorna. Vi har haft mycket i skolan nu innan påsk och som ni ser så har vi fixat till grafiken lite så ni ska trivas bättre, vi hoppas ni gillar den. Vi vill även passa på att välkomna vår kompis David som också ska börja skriva här på bloggen. Han är en kille född 1987 som för tillfället pluggar på Handelshögskolan i Stockholm och har varit mycket intresserad av värdeinvestering de senaste fyra åren. Innan bloggade David på aktiefanatiker.blogspot.com.

I vilket fall kommer han nu att skriva lite här på värdeinvesteraren och hjälpa till med forumet som beräknas komma upp veckan efter påsk. Vi har all grafik och kod klar där det är bara att vi måste sätta oss ner och göra en bra kategorisering samt skriva lite regler och riktlinjer. Vi hoppas ni kommer in och skriver allt vad ni bara kan på forumet så fort det kommer upp så vi får igång bra diskussioner så vi alla kan lära oss så mycket som möjligt.

Vi har även publicerat portföljavkastningen för de tre första månader sedan vi startade bloggen på portföljsidan. Hittils är den upp 12,16% jämfört mot OMXS30s 7,42%. Detta är taget från nordnetdepån som portföljen ligger på så vi hoppas siffrorna stämmer. Procenten i diagrammet är korrigerat för årets start.

Avkastning sen start

Avkastningen är något jag är nöjd med, särskilt med tanken på den större andelen likvida medel som hållits på depån under perioden när börsen har sprungit upp totalt. Jag är dock missnöjd med att jag inte har tagit mig tid och kollat på flera företag för att hitta något som jag känner mig säker med och kan investera de kvarstående medel som finns på depån. Det är något som vi får ta tag i nu efter påsk och förhoppningsvis kommer vi att skriva ett par till analyser.

Trevlig påsk!

Äger du en bostad?

Bostad

Äger du en bostad? Den frågan ställer Peter Lynch i sin bok “One Up On Wallstreet” och han menar att det är det man ska fokusera på innan man börjar rikta in sig på aktier. Han skriver även att bostäder är det instrument som folk lyckas bäst med investerings-mässigt. En av anledningarna till detta är långsiktigheten som råder inom bostadsägandet i jämförelse med aktiesparandet. Folk blir helt enkelt inte rädda och säljer vid deprimerade marknader eller översäkra och handlar mer i hypade marknader på samma sätt som med aktier. Anledningen till detta är rätt självklar, för det första ser man bostaden som något man bor i första hand och en investering i andra hand. Inte heller kollar man priser på senaste sålda lägenheter i området tre gånger per dag och blir påverkad av dessa “kursuppdateringar”. Få säljer nog sin bostad för att grannens lägenhet har tappat 20-30% i värde.

Det är just detta som gör att folk lyckats bra med bostäder. Att komma in vid rätt läge är väldigt viktigt för helhetsresultatet men även om man kom in lite för dyrt och inte blir utslängd på grund av psykologiska faktorer bör man få ett okej totalresultat. Med aktier misslyckas dock många på grund av den psykologiska faktorn som gör att folk rear ut sina innehav och köper när det är dyrt.

Så för att lyckas bättre med aktier kan man antingen värdera instrumenten fundamentalt och försöka komma in när det är billigt och sedan hålla aktierna en längre tid tills de blivit fullvärderade. Det brukar hjälpa att vara modig när andra är rädda och rädd när andra är modiga. Är man inte intresserad så kan man helt enkelt månadsspara i en billig indexfond vilket bör ge ett bra totalresultat det med. Månadssparandet är väldigt bra då de jämnar ut köpkursen vilket gör att risken att du kommit in vid ett dyrt tillfälle försvinner delvis ju längre tid du månadssparar.

Sedan kan man ju diskutera om Sverige är på väg mot en ny bostadsbubbla för tillfället med all belåning till dagens låga ränta. Det har skrivits otroligt mycket om området i media den senaste tiden men jag tänkte spara den diskussionen till ett annat inlägg.

Trevlig helg!

Vikten av en ordentlig analys

Naturligtvis är det viktigt att ta en ordentligt titt på ett företag innan man köper dess aktier. Genom att granska företaget ordentligt, uppskatta ett konservativt riktigt värde och köpa aktier med en bra säkerhetsmarginal kan man uppnå en bra långsiktig placering. Ju ordentligare analys man har gjort av företaget innan desto mindre blir risken att man känner sig osäker och blir frestad att sälja. Tålamod är sedan nyckeln i spelet då marknaden inte agerar helt rationellt och det kan ta ett tag för marknaden att korrigera aktiekursen mot det riktiga värdet.

Så vilka risker innehåller då en placering av denna typ? Självklart finns risken att man inte lyckats göra en korrekt uppskattning av det riktiga värdet. Därför är det smidigt att uppskatta detta i ett intervall och sedan ta ett genomsnitt eller genom att väga det sämsta, normala och bästa utfallet mot varandra. Med en större säkerhetsmarginal går det dessutom att skydda sig mot risken att man gjort en felaktig bedömning.

En risk som är svårare att skydda sig mot är när marknaden är seg på att uppskatta värdet i aktien. Säg t.ex. att jag köpt en aktie för 100kr med uppskattat riktigt värde till 150kr. Efter ett år kanske kursen fortfarande står och stampar kring 100kr men det riktiga värdet kan ha minskat till 110kr pga fundamentala förändringar. Plötsligt är inte säkerhetsmarginalen kvar på sin gamla nivå och aktien innehåller nu mera risk. Här måste då ett beslut tas, ska aktien säljas eller behållas trots att den numera innehåller en större risk?

På grund av de fundamentala förändringar som sker måste man därför titta till företaget då och då. Samtidigt gäller det att vara långsiktig och inte reagera på svängningar i priset. Tålamod är nyckeln, men gud så mycket lättare det är att vänta med en grundlig ordentlig analys i ryggen.

Försiktighet är viktigt

Försäljning av onoterade aktier är något som egentligen inte intresserar mig men jag hittade artikeln “Skojarföretag utnyttjade Aktietorget och First North” där det skrivs att Finansinspektionen har gått ut med en varning för telefonförsäljning av aktier i ett bolag som heter Masterseek. Jag tycker artikeln var läsvärd och påminner mig ännu en gång att man ska vara försiktig i alla situationer när det gäller pengar.

Härom dagen fick vi dessutom ett mail som kan läsas här: Valubiz mail. Efter att googlat lite efter “Valubiz” så hittade jag inte så mycket information mer än deras hemsida och någon enstaka forumtråd. Den forumtråd jag hittade som var lite intressant kan läsas här: “Investering i onoterade bolag”. Efter att ha läst denna sökte jag upp Combex AB på allabolag.se och det visar sig att företaget har inlett sin konkurs. Jag måste säga att siffrorna ser lite konstiga ut, dessutom har bolaget ingen certifierad revisor. Kanske beror detta på att företaget har inlett sin konkurs, det har jag faktiskt ingen koll på.

Mer än så har jag inte fått fram än och det är ingenting som bevisar att Valubiz AB skulle syssla med bedrägerier eller något olagligt. Jag anklagar dem inte för att göra det men ville mest poängtera att det alltid gäller att vara försiktig när det gäller pengar. Jag kommer inte investera i några onoterade bolag men det vore kul att få höra era tankar kring det hela så kommentera gärna!

Var försiktiga och ha en trevlig helg!

Kassaflödesanalys

Jag håller för tillfället på att utöka min kunskap genom att läsa två mycket olika böcker inom ämnet värdeinvestering. Först är det Per H Börjessons Så här blev Warren Buffett världens rikaste person som jag fick i julklapp. Det är ganska behaglig läsning då varje kapitel är mycket kort och i princip tar upp anekdoter och exempel ur Buffets liv som lyfter fram hans utveckling och investeringsfilosofi. Det är även intressant när Börjesson, som är en av grundarna bakom fonden Spiltan, beskriver hur han har försökt implementera Buffets strategi på den svenska aktiemarknaden. Den andra boken är aningen mer etablerad och har av Buffet kallats den bästa boken som skrivits om investering; The Intelligent Investor
av Benjamin Graham. Kontrasten är naturligtvis stor, särkilt med tanke på att Grahams bok gavs ut redan 1949 kontra Börjessons bok som släpptes under 2009. The Intelligent Investor ska naturligtvis få en grundläggande recension, men det kommer kräva tid att verkligen ta till sig all information.

Dessutom håller jag på att fördjupa mina kunskaper inom redovisning, för att bättre förstå all information som ligger till grund för finansiella rapporter och reagerade på en passage i Så här blev Warren Buffett världens rikaste person. Börjesson lyfter där fram ett uttalande av Buffet, som säger att ekonomiutbildningar i regel belönar ett komplext beteende, snarare än enkelt beteende, trots att enkelt beteende är mer effektivt. Detta känns föga upplyftande då man är i slutet av sin utbildning men man får väl hoppas att det är vad man gör med sin kunskap som spelar roll. Därför tänkte jag nu slå ett slag för kassaflödesanalyser som ofta hamnar i skymundan. På Grahams tid behövde företag inte ens presentera dessa i sina finansiella rapporter.

Kassaflödesanalysen är ett viktigt komplement till balans- och resultaträkningar eftersom det ger ytterligare en synvinkel på koncerners prestationer och förändrade finansiella position. Balansräkningen ger som bekant en ögonblickbild av företagets finansiella position vid bokslutstillfället, men tydliggör ej vad som bidragit till detta. Resultaträkningen visar i sin tur upp reslutat, vinster och förluster men klargör inte varför och hur mängden likvida medel ändrats under tidsperioden. Man vill ju veta att företaget inte har problem med likviditeten och att det reslutat som presenteras byggs upp av intäkter från den löpande verksamheten snarare än nya lån eller annan typ av finansiering.

Det jag uppskattar med kassaflödesanalyser är att det handlar om att klassificera flöden av ekonomiska medel snarare än att till exempel värdera olika tillgångar. Det är även svårare att manipulera en kassaflödesanalys, den enda posten som kan vara lite oklar är i princip valutakursdifferenser och hur företaget korrigerar dessa. Om man vet att ett företag har mycket av sin verksamhet utomlands, har dotterbolag i andra länder eller säljer och köper mycket internationellt kan man vara ganska säker på att koncernen är exponerad mot valutakursrisker och att deras resultat är påverkat av valutakursdifferenser. Orealiserade valutakursvinster eller förluster kan blåsa upp eller dra ner kassaflödet från löpande verksamheten kraftig, och därför vill man gärna att företaget ska ha korrigerat för detta. Det enklaste sättet är att kontrollera om detta utförts är att leta efter en post mellan ingående och utgående balans för likvida medel, längst ner i kassaflödesanalysen. Hittar man en post som heter någonting i stil med valutakursdifferens likvida medel, eller omräkningsdifferens likvida medel är det bra. Denna post är ett resultat av att företaget i kassaflöde från den löpande verksamheten har justerats för eventuella valutakursvinster eller förluster, precis som man gör med avskrivningar eller andra poster som inte motsvaras av faktiska betalningar. Detta är någonting man uppskattar som investerare eftersom det ger en mer korrekt bild av kassaflödena som kommer från faktiska betalningar.

Alfa Laval är exempel på ett företag som presenterar denna information, vilket gjorde att man slipper sitta och spekulera allt för mycket om omfattningen av valutakursdifferenser i arbetet med en företagsanalys. Har företaget inte gjort detta är det dessvärre svårt att göra samma korrigeringar på egen hand. Det är i princip omöjligt att identifiera orealiserade valutakursvinster eller förluster då de kan presenteras tillsammans med de vinster och försluter som är realiserade. Var glad när ni hittar denna post alltså.

Vindkraft

Vindkraft

Nästa vecka noteras två vindkraftsföretag på börsen, Arise Windpower och 02 Vind. Jag fick själv ett erbjudande att teckna aktier i Arise Windpower via nordnet men kommer inte att utnyttja detta. Varför inte kan man då fråga sig?

Företaget möter helt enkelt inte mina krav för en investering. Arise Windpower har inte gjort vinst varken 2009 eller 2008. Mer information har jag inte letat upp men eftersom företaget är i uppbyggnadsstadiet så antar jag att det aldrig gjort vinst. Framtiden är dessutom svår att tyda då jag inte är insatt i branschen. Att branschen är ny och under ständig utveckling gör det inte lättare. Att teckna aktier i dessa företag vore enligt mig att spekulera friskt vilket jag försöker undvika att göra med undantag för någon enstaka fotbollsmatch. Jag tror att det är svårt att hitta värde vid börsnoteringar överhuvudtaget då det är företaget själv som sätter reglerna. Företaget bestämmer när det ska noteras, och marknadens insyn är inte den bästa.

Hur som helst har det skrivits flitigt om vindkraft i media den senaste tiden och det känns som vindkraft håller på att bli den nya hypen. För samhällets skull får vi förhoppningsvis inte se någon ny spekulationsbubbla även om det vore trevligt då de fina företagen som vi är intresserade av förmodligen skulle få mindre fokus och uppskattning av marknaden. Vi kommer att hålla oss borta från dessa företag tills vindkraftsmarknaden är mer förutsägbar och tills dessa företag börjat visa stabila vinster (om detta ens händer).

Vore kul att höra lite vad ni läsare tycker och tänker om detta, kommentera gärna!