Inspiration på arbetsmarknadsdagar i Lund

eee 2010 Lund

I onsdags och torsdags var det arbetsmarknadsdagar för ekonomer i Lund, ett evenemang som kallas för eee-dagarna. Detta innebar att drygt 60 företag var i Ekonomihögskolan för att marknadsföra sin verksamhet med gratispennor, produktprover och glada företagspresentationer, en mässa av det bättre slaget alltså. Självklart skickar alla företag dit sina mest socialt kompetenta anställda och anstränger sig för att ge bästa möjlig bild av företaget. Det var helt enkelt bra plats att samla information om potentiella arbetsgivare och intressanta företag att hålla ögonen på utifrån ett investerarperspektiv.

Kompetent och driven personal är en konkurrenskraft om något, därför var det intressant att prata med personer som jobbar på företag som både verkar bra och dessutom kan attrahera duktiga människor. Att som företag locka till sig duktiga individer kan verkligen ses som en komparativ fördel, H&M är ett bra exempel på ett företag som intresserar studenter och därför har möjlighet att anställa mycket duktigt folk. Självklart krävs mycket mer än kompetent personal, det är en bra kombination man vill hitta. Det är relativt enkelt att samla finansiell information (även om analysen kan vara komplicerad), men det kan vara svårare att få reda på hur anställda jobbar, vad som motiverar dem och hur de upplever dagsläget och framtiden inom företaget. Då det gäller långsiktiga investeringar är det viktigt att även ta med denna typ av “mjuka” värden i beräkningarna. Under eee-dagarna var det ett par företag som stod ut lite extra och gjorde ett mycket bra intryck. Vi kanske kan skriva lite om något av dem i framtiden om siffrorna är intressanta.

  • Findus Group – Äger bland annat Findus, som är en förstklassig leverantör av fryst och färdilagad mat. Tyvärr är det ett privat företag som ej är börsnoterat.
  • Schibsted – Skandinavisk mediakoncern med några mycket starka varumärken.
  • Trelleborg – Utvecklar produkter med bas inom polymerteknologi och riktar sig om en mängd olika branscher.
  • Vestas – En världsledande leverantör av energilösningar, med fokus på vindenergi.  Undrar dock över utvecklingen det senaste året, de verkar få in största delen intäkterna från finansiella aktiviteter snarare än den operationella verksamheten.
  • EF Education First – Språkutbildningar och resor. Utbildning är en bransch som verkligen är på frammarsch idag. EF är på grund av sin verksamhet  inte är särskilt konjunkturkänsligt och har haft ett mycket framgångsrikt år. Tyvärr är företaget inte börsnoterat, men jag ska hålla ögonen på det inför framtiden.

Fokusering eller diversifiering?

Jag hittade en en bra post om fokusering/diversifiering på http://riskminimeraren.blogspot.com. Det var första gången jag läste den bloggen och den verkar helt klart läsvärd. Ämnet fokusering/diversifiering är intressant och min åsikt är att valet mest beror på hur bra koll man har på vad man gör. Är man väldigt säker i sin investeringsfilosofi och analyserna av ett par företag räcker det med dem enligt mig så länge man kommit in med en bra säkerhetsmarginal.

Har man inte hållit på så länge och inte är lika säker bör man diversifiera mer. Jag själv vill äga ca 10-15 bolag för tillfället men kan nog tänka mig att sänka till 7-10 när jag känner mig tryggare med min egen förmåga. Skulle jag hitta något jag var otroligt säker på skulle jag nog kunna tänka mig att lägga 20% där i vilket fall. Självklart handlar det om ens totalt investerade kapital också. Har man 30.000kr investerat och bara äger tre bolag är det ändå inte hela världen om det skulle gå dåligt eftersom 30.000kr går att jobba ihop relativt snabbt. Har man däremot några miljoner bör man vara mer försiktig eftersom det kapitalet inte är lätt att reparera för de flesta.

Det är även viktigt att se till alternativen när man väljer fokusering eller diversifiering. Om man har nio bolag som man är väldigt säker på och får köpa till en fin säkerhetsmarginal är det nog dumt att diversifiera till 15 om de extra sex investeringarna inte känns lika bra och priset inte ger en lika bra säkerhetsmarginal.

För övrigt kan jag informera om att Warren Buffett imorn skickar ut sitt årliga aktiebrev till aktieägarna i Berkshire Hathaway, som vanligt ska det bli spännande att läsa.

Genomsnittsvinster vs vinsttrend

När man värderar företag så används företagets tidigare vinster flitigt eftersom dessa i viss mån ger information som hjälper till att uppskatta företagets framtida vinster. Det är just uppskattningen av framtiden som är det svåra med företagsvärdering.

Benjamin Graham tar i boken “Security Analysis” upp olika aspekter av de tidigare vinsterna som bör analyseras. Graham skriver att han tycker att Wall street och instutionerna lägger för mycket vikt på det senaste årets vinst i värderingen av företaget och att detta lätt bidrar till felvärderingar. Han skriver att stor vikt istället bör läggas på företagets genomsnittsvinster över en längre tidperiod för att få med hur företaget lyckas prestera i både bra och dåliga marknadsförhållanden. Dessa tidigare vinster ger självklart bättre information om i vilket intervall som företagets framtida vinster kan uppskattas hamna i om deras tidigare vinster har varit stabila. Dvs. så är framtiden för ett företag med genomsnittsvinsten på 100kr, maxvinst 130kr och minvinst 70kr över de senaste tio åren lättare att uppskatta än ett företag vars genomsnittsvinst legat på 100kr med en maxvinst på 230kr och en minvinst på -20kr.

Han tar även upp fenomenet vinsttrend och tycker även där att marknaden för det mesta lägger för mycket vikt i värderingen på en positiv trend. Här tar han upp tre olika företag: A, B och C som har följande vinster de senaste åren.

Vinst per aktie följande år då år 7 är nu.

Företag 1a 2a 3e 4e 5e 6e 7e (nu) Genomsnitt Trend
A $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $4 Utmärkt
B 7 7 7 7 7 7 7 7 Neutral
C 13 12 11 10 9 8 7 10 Dålig

Som ni ser går trend och genomsnitt här emot varandra, dvs ju bättre trend desto sämre genomsnitt (om företag A,B och C har samma nutida vinst per aktie). Så hur mycket vikt ska man då lägga på de olika sakerna? Graham favoriserar genomsnittsvinsterna även om man definitivt ska ta med trenden i beräkningarna. Det viktiga för analytikern är att göra en kvalitativ undersökning om vad som ligger bakom och hur troligt det är att företaget kan fortsätta leverera de resultat som förväntas av analytikerns värdering. Graham skriver att en positiv trend absolut inte garanterar framtida utveckling eftersom det är mycket som går emot detta i form av företagets storlek, storlek på marknad, konkurrens, regleringar etc.

Undersöker man ett företag med en stark negativ trend måste man återigen göra en kvalitativ analys av företagets situation och undersöka vad som påverkat vinsterna negativt. Självklart kan analytikern inte lägga för stark vikt på genomsnittsvinsten om denna skiljer sig mycket från de senaste åren. Däremot kan man vid något pris uppskatta om det kan vara en investering med positivt förväntat värde och tillräcklig säkerhetsmarginal.

Graham skriver även att högt värderade företag med värderingsfokus på senaste årets vinst och en stark positiv trend innehåller en spekulativ del då värderingen är mer uppbyggd på förväntade resultat än demonstrerade resultat. En investering ska enligt graham försvara sig mot framtiden istället för att bygga på den. För att avsluta detta tänkte jag citera Grahams definition på en investering som lyder:

“An investment operation is one which, upon thorough analysis, promises safety of principal and a satisfactory return. Operations not meeting these requirements are speculative.”

Poor Charlie’s Almanack

Poor Charlie's Almanack

Jag ser att det är mycket trafik som har kommit in via google när de sökt efter Charlie Mungers bok “Poor Charlie’s Almanack”. Jag själv köpte boken för någon vecka sedan och planerar att skriva en bokrecension när jag har läst klart den. Det tråkiga med boken är att den är lite svår att få tag i då inga svenska sidor säljer den och även amazon har haft problem att leverera den. Jag beställde den direkt från hemsidan www.poorcharliesalmanack.com. Tyvärr är den ganska dyr och jag kan inte säga om boken är värd pengarna innan jag har läst ut den så ni får helt enkelt vänta på bokrecensionen eller chansa.

Förtroende?

En av de viktigaste punkterna jag kollar på är om företagets ledning varit öppen och ärlig mot marknaden i rapporter, pressmeddelanden etc. En ärlig och öppen ledning är otroligt viktigt när man investerar långsiktigt eftersom man ska trivas med ledningen och företaget och inte behöva gå och oroa sig för någon smäll i form av fiffel med siffror eller annat. Gör man ett undantag här eller missar något är risken stor att otrevligheter inträffar i framtiden. Undantagssidan är enkel att eliminera genom att helt enkelt aldrig investera i ett företag med en ledning som inte verkar trovärdig och ärlig. Missarna är lite svårare att undvika och det kräver att man noggrant kollar igenom den information man har tillgång till. Boken “Security Analysis” har en bra genomgång av diverse fiffel som företag kan försöka sig på i sin resultaträkning, balansräkning etc. Även om de flesta bolag sköter sig så gäller det att verkligen undvika de som inte gör det och på så sätt försvara sitt kapital ifrån onödiga förluster. Det finns helt enkelt en anledning varför Warren Buffett börjar läsa noterna i årsredovisningar först.

E24 skrev idag artikeln “Swedbanks övervärdering riskerar Sveriges anseende” där de kritiserade Swedbank ordentligt för att de inte gjort några nedskrivningar av sitt goodwill konto för de baltiska verksamheterna trots det senaste årets förlust på ca 10,6miljarder kronor. Jag är inte så insatt i deras goodwill situation och bryr mig egentligen inte så mycket eftersom mitt förtroende för Swedbank (och de flesta svenska bankerna) redan ligger i bottenskiktet. Hur som helst borde Swedbank bry sig om de tänker fortsätta pumpa ut nyemissioner..

En annan sorglig sak jag stötte på idag var när jag skulle ta ut pengar ur en bankomat på min kafferast idag. Väl framme vid bankomaten möts jag av en Svenska Spel logo och en animerad reklam för trisslotter med texten “Snart händer det”. Jag visste inte riktigt om jag skulle skratta eller gråta då Svenska Spel försöker stå för rimligt spel och motverkan av spelberoende. Jag tycker dock texten de använder sig av ger lite för mycket hopp och uppmuntran med tanke på att deras trisslotter betalar ut ca 50% i vinstudelning. Dvs för varenda hundralapp som går in i systemet kommer endast femtio kronor ut i vinster. Jag skulle kunna skriva ett antal sidor om Svenska Spels brist på moral men jag ska hålla mig.

Superinvestors of Graham-and-Doddsville

superinvestors of Graham-and-Doddsville

Ifall ni inte har läst artikeln “Superinvestors of Graham-and-Doddsville” skriven av Warren Buffett än så tycker jag ni ska göra det. Buffet kritiserar Efficient-market hypothesis synsätt på bland annat risk och tar upp ett antal investerare från Graham/Dodd skolan med glänsande resultat. Även om personerna han tar upp i artikeln har gått åt olika håll och utvecklat sin investeringsfilosofi efter Graham och Dodds lära så är det fortfarande skillnaden mellan pris och värde som ligger som grund för dessa. Jag tycker att artikeln är väldigt intressant och rekommenderar den verkligen, något jag tycker är tråkigt är hur svårt det är att hitta fakta om Rick Guerin på internet så om ni sitter inne på något får ni gärna tipsa!

Professor Bruce C. Greenwald

Här kommer ett kort introducerade videoklipp om värdeinvestering från Bruce C. Greenwald. Bruce tar upp de fina tillfällen som skapas när aktier blir impopulära och betonar även det fina med tråkiga företag i tråkiga branscher. Det bolag jag inte velat avslöja i min portfölj är just ett sådant och det är förmodligen den investeringen som jag känner mig mest trygg och säker över även om priset sprungit upp en del sen jag köpte mina aktier.