Berkshire tar beslut om återköpsprogram

Och undviker på ett enkelt sätt problemet med för dyra återköp genom att begränsa mandatet till att återköp endast får göras när priset understiger 110% av bokvärdet. Pressmeddelandet kan läsas här. Detta kan tolkas som att Buffett anser att aktien som allra minst är 50% undervärderad vid ett pris på 110% av bokvärdet. Idag handlas aktien till 106%, ojusterat för nedgången i noterade innehav sedan Q2-rapporten.

Tillägg: Buffett har historiskt varit ganska skeptisk till återköp med anledning av att han inte vill dra nytta av sitt informationsövertag gentemot övriga aktieägare. Detta är förstås en annan anledning till att det satts en klar gräns för när återköp genomförs. Jag tror inte heller detta ska tolkas som en garanti för att återköp verkligen sker när aktien handlas under den givna gränsen eftersom det fortfarande viktas mot alla andra möjligheter att köpa undervärderade tillgångar; finns det något som är billigare än den egna aktien prioriteras förstås det.

Först och främst handlar det nog om att signalera till marknaden att aktien är klart undervärderad. Marknaden verkar ha fattat galoppen till viss del och har uppvärderat aktien med 5% under de första minuternas handel.


6 thoughts on “Berkshire tar beslut om återköpsprogram

  1. Det var ju en intressant och rätt oväntad trigger. Får hoppas på en ny trend med villkorade återköp i undervärderade företag.

  2. Dear Dave, Diane and Family,We are so sorry to hear of the passing of your beloved Mother and Grtremoahdn. It is hard to lose loved ones who have been such a wonderful part of our lives. She is now in heaven with her beloved husband, and while she will miss all of you, she will be watching over you. — Kirk and Sue Drussel

  3. well, thats a superbly flawed interpretation, isn't it, Amlan?Going by the judges logic, a mere satisfaction of the first threshold itself would suffice. Since at least for the latter two, there is an "and". Which means once I show that I have trademark rights in a name, I automatically get the name transferred or cancelled. notwithstanding the fact that the other person may have a legitimate interest and no bad faith at all! I'll try and do a separate post on this soon.

  4. Mmmm…apple pie! Just wanted to let you know I saw your message over at Writers…Interrupted. We love the leather scent!!(The site is just getting going so if you have problems let me know!)I think Blogger’s having problems with the beta and non-beta adjustments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>